2011.06.30. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Galgamenti Viziközmű Kft. ügyvezető tájékoztatója a 2010. évi üzleti terv megvalósulásáról (3/2011.(I.27.) ÖKT)
2. Galgamenti Viziközmű Kft. által beterjesztett üzemeltetési szerződés elfogadása
3. Óvoda vezetői pályázati felhívás kiírása
4. II. negyedéves pénzügyi előirányzat átcsoportosítás
5. 2011. II. félévi munkaprogram
6. Bizottságok 2011. II. félévi munkaprogram
7. Összegző jelentés a Pest Megyei Önkormányzat, valamint a Pest Megyei Múzeumigazgatóság által kezdeményezett egyeztető megbeszélés eredményéről tájékoztató
8. Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási intézmény telephely tanszak megszüntetés, bővítéssel kapcsolatos feladatok (alapító okirat módosítás) Együttműködési megállapodás elfogadása
9. Kossuth L.u. 58. szám alatti támfalépítéssel kapcsolatos feladatokról tájékoztató
10. Aszód Városért Alapítvány helyi piac fejlesztésére az MVH-nál elnyert pályázati cél megvalósítási és üzemeltetési szerződés-tervezet megtárgyalása
11. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és bérlemények béreltére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosítására előterjesztés
12. SZMSZ 7.sz. és 9 sz. mellékletének módosítása
13. 2011. évi kátyúzási feladatokra beérkezett pályázatok alapján kivitelező kijelölése (figyelemmel 132/2011.(IV.28.) ÖKT sz. határozatra)
14. Fenntarthatósági Terv
15. Szakorvosi Rendelőintézet üzemeltetőjének kérelme a járóbeteg-ellátás hozzájáruláshoz – (tájékoztató az eddig elvégzett munkáról)
16. Bérlakás igényekre vonatkozó névjegyzékre javaslat
17. Aszód, Falujárók útja 5/5 önkormányzati bérlakás eladás ügye.
18. Bölcsőde támfalra szakértő kiválasztása
19. Déli iparterületről a tulajdonosokkal történő tárgyalásról tájékoztató
20. A „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi intézmények/terek fejlesztése” című projekttel kapcsolatos eszközbeszerzésre ajánlati felhívás
Aszód, mint körzetközpont megtartási ügye
Zöld Híd Régió kft. irányába elszámolás kérelem
Csengey Gusztáv Általános Iskola igazgatójának kérelme
21. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Jegyzőkönyvek

Határozatok