2011.05.26. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Városi Óvoda IMIP felülvizsgálata (e—mailben kerül kiküldésre)
2. Tájékoztató Aszód Város Önkormányzat pénzügyi helyzetéről a pénzügyi iroda munkakör átadásához kapcsolódóan
3. Közművelődési koncepció felülvizsgálata a változásokra tekintettel (e—mailben is kiküldésre kerül)
4. Aranykapu Bölcsőde támfal, mérési eredmények ismertetése
5. Állatok tartásáról szóló rendelet módosítása
6. Jermi István kérelme területvásárlásra
7. Kossuth L.u. 58. szám feletti támfalépítéssel kapcsolatos építési napló beírásairól tájékoztató
8. Kossuth L.u. 48. szám alatti támfal pince tömedékelés többletmunka ügye
9. Aszód Város belterületi utak kátyúzása
10. Dózsa Gy. úti támfalépítéssel kapcsolatos pályázati visszatérítés
11. Vásártéren lévő bontandó építmények ügye (mozigépház, kerítés, faház)
12. Süveges István telekcsere ügye
13. Szociális bérlakást igénylők névjegyzékének jóváhagyása
14. 2011. évi XX. Aszód Fesztivál (közterület pályázati felhívás)
15. Előterjesztések elektronikus továbbításához, a papír alapú képviselő-testületi anyagok kiváltásához
16. Jegyzői munkakör átadás-átvételéről tájékoztató aljegyző ideiglenes megbízása a jegyzői feladatok ellátására
17. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
A Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási intézmény alapító okiratának módosítása
Szovics Pál észrevételezése iparűzési adórendelettel kapcsolatban
SZMSZ 7.sz. mellékletének módosítása
Közfoglalkoztatási Program lehetősége

Jegyzőkönyvek

Határozatok