2011.04.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Aranykapu Bölcsőde SZMSZ módosítás egységes szerkezetben való elfogadása
2. „A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című KMOP-4.5.2./B-2008-0006 jelű projekt”-hez haszongépjármű vásárlására beérkezett ajánlatok elbírálása (testületi ülésen kerül kiosztásra bizottsági véleménnyel)
3. Szociális szolgáltatásszervezési koncepció
4. „A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című KMOP-4.5.2./B-2008-0006 jelű projekt”-tel kapcsolatos Petőfi utcai ingatlan átalakításával kapcsolatos feladatok
5. Takarékossági intézkedések II ütem
6. Önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatási pályázata
7. Nyersanyagnormákról, térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása
8. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2011/2012 tanévindításáról beszámoló
9. Csengey Gusztáv Általános Iskola kérelme költségvetésének zárolása miatt
10. A kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelöléséről, valamint a tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló rendelet
11. Fogorvosi kezelőegység beszerzés ügye
12. Támogatási szerződések megkötése (Aszód FC, Polgárőrség)
13. Aszód Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról beszámoló
14. Aszód Agglomerációban megvalósítandó csatorna-projekt előrehaladásáról tájékoztató
15. Városrendészi álláshely betöltésére pályázati felhívás
16. Hulladékgazdálkodási terv készítéséhez nyilatkozat
17. Aszód Város Önkormányzat Gazdasági Program tervezet elfogadása (e-mailen kerül kiküldésre)
18. Déli iparterület csapadékvíz elvezetés tervezett végrehajtására beérkezett árajánlat megtárgyalása, valamint ezzel kapcsolatos szakmai anyag megvitatása
19. Déli iparterület továbbfejlesztése, infrastruktúrális kiépítése érdekében
20. Villamosenergia szabadpiacról történő beszerzés ügye
21. Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítása
22. Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások kistérségi szintű ellátásáról szóló megállapodás módosítása
23. Jegyzői állás betöltésére pályázati kiírás
24. Aszód Vásártér területén lévő fabódé bontásának ügye
25. Kaszás Andrásné Falujárók útja 5/7. szám alatti lakos kérelme
26. 2011. évi Euro –Party majális LEADER pályázat megelőlegezés
27. Civil szervezetek által beadott nyertes LEADER pályázatok önkormányzat által történő megelőlegezése
28. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
29. GAMESZ vezetői álláshely meghirdetése
30. Parkolóhely megváltási kérelem, Aszód Szabadság tér 3
31. Berek erdő megtisztítására kivitelező kijelölése
32. Aszód, Kossuth L.u.58. szám feletti támfal ügy

Jegyzőkönyvek

Határozatok