2011.03.31. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

 1. Gödöllő Városi Rendőrkapitányság munkájáról beszámoló (Gödöllő, Aszód)
Előadó: rendőrkapitányság vezetője, rendőrőrs vezetője
2. 2010. évi költségvetési zárszámadás, végleges pénzmaradvány elfogadása
Előadó: polgármester, pénzügyi irodavezető
 3. 2011. I. negyedévi előirányzat átcsoportosítás
Előadó: polgármester, pénzügyi irodavezető
4. Könyvvizsgálói megállapodás
Előadó: polgármester, pénzügyi irodavezető
5. Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 2010. évben végzett belső ellenőrzéséről összegző jelentés
Előadó: pénzügyi irodavezető, jegyző
6. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet
Előadó: aljegyző
7. Takarékossági terv I. ütem megtárgyalása (intézmények javaslata e-mailen kiküldve)
Előadó: polgármester
8. Csengey Gusztáv Általános Iskola SZMK pályázatához önkormányzati önerő biztosítása
Előadó: iskolaigazgató, SZMK
„A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című KMOP-4.5.2./B-2008-0006 jelű projekt”-hez haszongépjármű vásárlására beérkezett ajánlatok elbírálása (testületi ülésen kerül kiosztásra bizottsági véleménnyel)
10. „A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című KMOP-4.5.2./B-2008-0006 jelű projekttel kapcsolatos további feladatok
Előadó: polgármester, jegyző
11. A városban elvégzendő kisjavítási feladatokról tájékoztató, a legsürgősebb kisjavítási feladatok 2011. évben elvégezendő feladatainak összeállítása, rangsorolása
Előadó: polgármester, Közbeszerzési- Városfejleszté
12. Játszóterek szabványosításáról összegző jelentés
Előadó: GAMESZ vezető, műszaki irodavezető
13. GAMESZ géppark, jelentés az árverésről, további feladatok meghatározása
Előadó: GAMESZ vezető
14. Aszód Város Könyvtára és Művelődés Háza gondnoki lakás hasznosítására javaslata
Előadó: intézményvezető
15. Aszód Város Önkormányzat Gazdasági Program tervezet (e-mailen már kiküldésre került)
Előadó: polgármester, bizottságok vezetői
16. Aszód Város Önkormányzat GAMESZ által ellátott feladatok átszervezésével kapcsolatos javaslat
Előadó: polgármester, alpolgármester
17. GAMESZ SZMSZ megtárgyalása
Előadó: GAMESZ vezető, GAMESZ pénzügyi vezető
18. 2011 évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: polgármester, Városfejlesztési és Környezetvédelmi-Közbeszerzési Bizottság, műszaki irodavezető
19. Ügyvédi megbízási szerződés módosítás ügye
Előadó: polgármester
HÉSZ-SZT elfogadása (honlapon közzétéve) Előadó: műszaki irodavezető
21. Gépjármű várakozóhelyek megváltásáról illetve közterületen történő kialakításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: műszaki irodavezető, jegyző,
22. Kossuth L. u. 58.szám feletti partfal ügyben megállapodás előkészítéséről tájékoztató
Előadó: polgármester, műszaki irodavezető
23. Deák F.u. 5. szám ingatlanokra beérkezett árajánlat
Előadó: polgármester, aljegyző
24. Petőfi u. 5. ingatlanhasznosításra pályázati kiírás
Előadó: polgármester, aljegyző
25. Kossuth L.u.24. szám mögött lévő ingatlanok megvásárlása
Előadó: polgármester, aljegyző
26. Városi díjak, címek, elismerésekről szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester, jegyző
27. Baross utca 5 szám alatti lakás hasznosíthatósága
Előadó: polgármester
28. Déli iparterület csapadékvíz elvezetés tervezett végrehajtásáról szóló összegzés
Előadó: polgármester, műszaki irodavezető
29. Berek erdő rendbetételének pályázati kiírása
Előadó: polgármester, Közbeszerzési- Városfejlesztési- Környezetvédelmi Bizottság 
30. Koren köz telekvég vásárlási szándék
Előadó: polgármester, műszaki irodavezető
31. Lakossági Zöld hulladék begyűjtésre javaslat
Előadó: polgármester. jegyző
32. Elővárosi vasútvonalak megállóhelyei (P+P parkoló)
Előadó: polgármester, műszaki irodavezető
Fogorvosi gép beszerzés (vis maior) iránti támogatási kérelem
33. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről
Előadó: polgármester
34. Belterületi és külterületi ingatlanok hasznosíthatósága
Előadó: műszaki irodavezető 

Jegyzőkönyvek

Határozatok