2011.01.27. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Zöld Híd Régió Kft. összegző jelentése a projekt alakulásáról - 2
3. Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata című pályázat (nyilatkozat) - 4
4. Rubicom_Invitel internet, telefonszolgáltatás előfizetés módosítás - 6
5. 2010. évi közművelődési koncepcióban meghatározott feladatok elemzése, 2011 évi közművelődési programok - 5
6. Katolikus Egyház kérelme temető felújításhoz - 7
7. Közoktatási intézmények kötelező felszerelés és eszközellátottságának alternatívái (Városi Óvoda, Podmaniczky Művészeti Iskola, Csengey) - 8
8. Bank kötvény szerződés módosítás - 9
9. „A Szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben”című KMOP-4.5.2./B-2008-0006 jelű projekt műszaki ellenőr kijelölése - 10
10. GAMESZ géppark ajánlattételi felhívás - 11
11. volt tiszti klub épületének temperáló fűtése - 12
12. Aszód Város Könyvtára és Művelődési háza épület lábazat felújításával kapcsolatos költségvetés megtárgyalása - 13
13. Aszód Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen lévő játszóterek szabványosításával kapcsolatos 2011 évi feladatterv, 2010. évi feladat végrehajtásról tájékoztató - 14
14. MEDCENTER kft. által bekkért árajánlatok ügyében döntés - 15
15. 2011. évi foglalkoztatási terv elfogadása (figyelemmel a módosított jogszabályi előírásokra)
16. A Polgármesteri hivatal 2009-2010. évi munkájáról tájékoztató
17. SZMSZ módosítás( Kisebbségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás ügyében)
18. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet
19. Aszódi Petőfi Gimnázium kérelme - 19
20. A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2011 évi célok meghatározása
21. Berek erdő kitisztítására elnyert pályázat beindításáról, végrehajtásának feladatairól összegző jelentés
22. Csatorna pályázat működési hitel felvétel ügye
23. Telekhányad (ipari park)
24. Iskolatej program módosulásáról tájékoztató
25. Európa a Polgárokért program elindítása - 25
26. Polgármester telefonhasználat módosítása
27. Galga TV szerződés módosítás ügye - 26
28. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedéséről

Jegyzőkönyvek

Határozatok