2010.11.25. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedéséről
2. A helyi környezet védelméről a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelet módosítása
3. RUBICOM Előfizetői szerződéskötésre lehetőség (internet-, és telefonszolgáltatás igénybevételére)
5. 2010. III. negyedévi pénzügyi teljesítésekről beszámoló
6. 2011. évi költségvetési koncepció
7. Pénzeszközök rövidtávú hasznosítása óvadéki betétben lévő kötvény lekötéséről
8. Takarékossági intézkedéshez további feladatok meghatározása
9. Iparűzési adórendelet módosítása
10. Kommunális adórendelet módosítása
11. Lakásrendelet módosítása
12. Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
13. A hirdetmények és plakátok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
14. Városi közművelődés helyzete, volt tiszti klub, mint közművelődési telephely hasznosíthatóságának lehetősége
15. Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza felújítására jelzés
16. II.sz. háziorvosi praxis (dr. Karayné Dr. Lóska Izabella) támogatásának fedezet meghatározása
17. Aszód és 4 Társult Önkormányzat Szennyvíztisztító telep tulajdonközösség által realizált bérleti díj felosztása
18. Aszód és 2 Társult Önkormányzat Csatornamű tulajdonközösség által realizált bérleti díj felosztása
20. Aszód agglomerációban megvalósuló szennyvízcsatorna Társulási Megállapodás módosítása
21. Deák F. u. 5 szám alatti ingatlanok értékbecslése értékesítés érdekében
22. József Attila u. 266/2 hrsz.ú ingatlan hatósági bontása
23. Kard utcai ingatlan hatósági bontás ügye
24. Önkormányzattal kötött szerződésekről tájékoztató
25. Közalkalmazottak egyszeri étkezési hozzájárulás kiegészítése
26. Közvilágítás bővítés Evangélikus Templom melletti járda és lépcső mellett valamint Berek utcába
27. Petőfi utca és Szent Imre utcában lévő fák visszavágása
28. Aszódi Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat finanszírozásához hozzájárulás
29. Galga Televízió műsortámogatási, gyártási ajánlata
30. Várossá nyilvánítás 20. évforduló megünneplésének megszervezésével kapcsolatos feladatok

Jegyzőkönyvek