2010.03.25. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedéséről
3. Orvosi Ügyelet 2009. évi munkájáról tájékoztató
4. 2009. évi költségvetési zárszámadás
5. 2010 I. negyedévi előirányzat átcsoportosítás
6. Aszód Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 2009. évben végzett belső ellenőrzéséről összegző jelentés - GAMESZ utóellenőrzéséről tájékoztató
7. Aszód FC 2009. évi szakmai beszámolója
8. Iskolai védőnői feladatok ellátásához pontosított költségvetés alapján kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása
9. Pappné Tóth Sarolta telekvásárlás ügye
11. Aszód, Kossuth L.u.24. szám alatti bérlemény bérleti szerződés felmondása "háztartási készülékek boltja"
12. Aszód, Falujárók útja 1. szám alatti ingatlan értékesítésének újbóli meghirdetése
14. PVCSV vagyonhányad felosztása
16. Legsürgősebb kisjavítási feladatok 2010. évben elvégezendő feladatainak összeállítása, rangsorolása
17. Falujárók útja vis maior vízelvezetés
18. Parkoló kialakítás a Szent Imre utcában
19. Aszód Város tulajdonában lévő külterületi földterületekről tájékoztató, további feladatok ütemezése
21. Aszód Város Önkormányzat GAMESZ géppark állapotáról tájékoztató, lánctalpas gépjármű selejtezés ügye
22. Dózsa Gy. úti támfal -tervhez viszonyított- hiányzó önrész biztosítása és ajánlattételi felhívás
23. Városréti út telkek belterületbe csatolása
24. Szelektív gyűjtősziget helyszín /Szőlő utca/ módosítására javaslat
25. Üzemeltetési szerződések módosítása, jogszabályi módosítások miatt
26. Szennyvíztisztító telep bővítéséhez tulajdonosi hozzájárulás
27. IVS szerződéssel kapcsolatos további feladatok
28. Gyepmesteri feladatok ellátására javaslat

Jegyzőkönyvek