2010.01.28. – Testületi ülés

Meghívók

Előterjesztések

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedéséről
2. Előterjesztés a közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos döntésekre
3. Baptista imaház mögötti támfal ügye (Csengey u. 19.20.) kivitelező kijelölése
4. Szontágh lépcsői ingatlan vásárlás ügye
5. Tavasz utca tulajdonjog rendezés ügy
6. Vasúton túli terület belterületbe csatolásához szükséges talajvédelmi terv megrendelése
7. Falujárók útja 5/5 kéményvizsgálat szakértői díj hatósági eljárás megelőzése
8. Falujárók útja és 1298 hrsz.-ú út csatlakozásában kialakult eliszaposodás ügye
11. Városi óvoda/Szivárvány tagóvoda kiviteli terv ügye
12. Volt Tiszti Klub bérleti szerződés felmondás
13. TÁMOP Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés - az Innovatív Intézményekben című projekt szakmai végrehajtására beérkezett pályáztok elbírálás
14. Cukorbetegek Egyesületének támogatása
16. 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
17. Közoktatási intézményekben törvényességi és szakmai ellenőrzés ütemezés lehetősége
18. Közművelődési feladatterv meghatározott feladatok ütemezése
19. Közoktatási intézmények kötelező felszerelés és eszközellátottságának alternatívái (Városi óvoda, Podmaniczky művészeti Iskola, Csengey G. Ált. Isk
20. Közoktatási Esélyegyenlőségi és helyzetelemzési Terv felülvizsgálata
21. Aszódi Kistérség Önkormányzataink Többcélú Társulása, Társulási Megállapodás módosítása
22. Aszódi Kistérség Önkormányzataink Többcélú Társulása, Intézményfenntartói Társulási Megállapodás módosítása
23. MED-Center Kft. kérelme géppark csere időbeli elhalasztására
24. SZMSZ módosítás (12. sz melléklet)
25. Euro Party pályázatíró cég kijelölése
26. CAFETERIA rendszer beszabályozása
28. Köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célok meghatározása
30. "Szociális Munkás" kitüntetés alapítása
31. Iskola tej program
32. Honlap szerkesztéssel kapcsolatos további feladatok
33. Hatvani Kórház felügyelő bizottsági tag kijelölése
34. Dr. Jólesz József kérelme

Jegyzőkönyvek