Új támogatási formákat fogadott el a Képviselő-testület

Illusztráció: www.pixabay.com

Örömmel értesítem Önöket, hogy Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.04.19-én tartott testületi ülésén – segítve a rászoruló családokat – újabb döntéseket hozott a helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében, így 2018.04.20-tól módosítására került Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról és ellátásokról szóló a 10/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete.

Alábbiakban röviden ismertetjük a hatályba lépett változtatásokat:

Fogyatékos gyermek családjának nyújtott támogatás

Jogosultsági feltételek

Átruházott hatáskörben, a helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Polgármester települési támogatást állapíthat meg annak a fogyatékos gyermeket nevelő családnak, ahol a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, vagy az autizmussal élő gyermek a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, korai fejlesztése, vagy Sajátos Nevelési Igénye integrált óvodai, iskolai vagy speciális, gyógypedagógiai intézményben valósul meg.

A támogatás mértéke

A települési támogatás összege gyermekenként legfeljebb 150.000,- Ft/év. A támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a támogatás a megállapítást követő hónap első napjától illeti meg.

Csatolandó mellékletek

A fogyatékosság tényét és a korai fejlesztés, vagy sajátos óvodai vagy iskolai nevelés megvalósulását a kérelmezőnek igazolnia kell a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat ( Hallás-, Látás-, Mozgásvizsgáló) Szakértői Bizottsága, vagy a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága, vagy a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye igazolásával.

A kérelemhez csatolni kell továbbá a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik, továbbá az intézményi jogviszony igazolását.

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

A kérelem nyomtatvány elérhető:  a www.aszod.hu oldalon és az Aszódi Polgármesteri Hivatalban a Jegyzői Osztályon.

Nyári szünidei táborozási támogatás

Jogosultsági feltételek

Átruházott hatáskörben, a helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Polgármester táborozási támogatatás formájában, kérelemre hozzájárul a gyermekek biztonságos nyári elhelyezéséhez az Aszód városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Aszódón tartózkodó tanulói részére a törvényes képviselő kérelme alapján.

A támogatás mértéke

a) ha a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, a támogatás a tábor költségének legfeljebb 80%-a,

b) ha a gyermek gyermekétkeztetési kedvezményre jogosult, a tábor költségének legfeljebb 60%-a,

c) ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

ca) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500.-Ft), a tábor költségének legfeljebb 40%-a,

cb) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át (99.750.-Ft), a tábor költségének legfeljebb 20%-a.

Csatolandó mellékletek

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik, jövedelem igazolást, gyermek felügyeletét biztosító tábor költségét és a gyermek táborba történt beíratását alátámasztó igazolást.

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A kérelem benyújtási határideje a tárgyévben június 1. és július 31. között. A támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a támogatás az igénybe vett táborozás időtartamára illeti meg.

A kérelem nyomtatvány elérhető: a www.aszod.hu oldalon és az Aszódi Polgármesteri Hivatalban a Jegyzői Osztályon.

Sztán István
polgármester

A jelenlegi információink alapján 2018. évben a nyári szünetben a következő táborok várják a gyermekeket Aszódon:
IDŐSZAK SZERVEZŐ

HELYSZÍN

 

TÁBOR NEVE

 

KOROSZTÁLY SZÜLŐ KÖLTSÉGE ÉTKEZÉS
2018.06.18-2018.06.22. Podmaniczky AMI délelőtt-9-12 Improvizációs tábor

(Szaniszló Richárd)

délután-14-17 Mozgókép képzőművészeti tábor (Rehák Julianna)

10-17 év 6000 Ft/hét
2018.06.25-2018.06.29. AVKK Könyvtár Kézműves-lovas tábor​ 12  év felett 12000 Ft/fő/tábor napi 3*
2018.06.25-2018.06.29. Molnár László Csengey Gusztáv Általános Iskola Focitábor

 

6-10 év 7000 Ft/fő/tábor napi 3*
2018.06.25-

2018.07.15.

Erzsébet tábor

(várhatóan-pályázat folyamatban)

Csengey Gusztáv Általános Iskola

Napközis tábor-(pontos információ MÁJUS VÉGÉN) 6-10 év

 

1500 Ft/fő csak ebéd
2018.07.02-2018.07.06. Kovácsné Blaskó Mariann koordinátor

Aszód Hitéleti Központ

Ökumenikus Nyári Hittan Tábor 1-2.osztályt végzettek 6000 Ft/fő/tábor napi 3*
2018.07.09-2018.07.13. AVKK Könyvtár Harry Potter 8-12 év 12000 Ft/fő/tábor napi 3*
2018.07.09-2018.07.13. Katolikus Karitasz

Adáminé Mihályi Erzsébet

Aszód-Hitéleti Központ

Katolikus Hittan tábor 10-17 év 7.000 Ft/fő/tábor
2018.07.09-

2018.07.13.

Kistérségi Gondozási Központ Prevenciós tábor „Aszód felfedezése” 8-13 év Ingyenes REGGELI

EBÉD

2018.08.06-2018.08.10. AVKK Múzeum Történelmi 8-12 év 12000 Ft/hó/tábor napi 3*