Új Helyi Építési Szabályzat Aszódon

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Építtetők, Tisztelt Tervezők!

Elkészültek Aszód Város teljes közigazgatási területére vonatkozóan az új településrendezési eszközök, melyek 2019. június 7-én lépnek hatályba.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületet a 70/2019. (V.7.) számú határozatával elfogadta a településfejlesztési koncepciót, a 71/2019. (V.7.) számú határozatával a településszerkezeti tervet és 10/2019. (V.7.) számú önkormányzati rendeletével megalkotta Aszód Város helyi építési szabályzatát (HÉSZ).

Városunkban az építés rendjét az új helyi építési szabályzat határozza meg, mely szintén június 7-től hatályos.

Az új HÉSZ és mellékletét képező szabályozási terv a  nemzeti jogtárban   és a város honlapján    az alábbi linken  érhető el.

 

                                                                                                              Sztán István

                                                                                                  polgármester