Kezdőlap

„Tiszta Szép Városért” cím

Aszód Város Önkormányzata a szebb, kultúráltabb települési környezet elérése és elismerése érdekében Tiszta Szép Városért címet adományoz.

Évente legfeljebb két kitüntető cím adományozható, a korszerű, gazdaságos és az építészeti követelményeket magas színvonalon kielégítő – a rendelet hatálya alá tartozó – építészeti alkotások tulajdonosainak és – általuk közvetve alkotóinak.

A rendelet hatálya alá tartozik a közigazgatási területen található műemlékek, műemlék jellegű épületek, épület, utcarész, településrész, épületrész, szobor, emlékmű, növényegyüttes – a továbbiakban építészeti alkotás. A kitüntető címmel díszoklevél és a város sziluettjét ábrázoló bronz öntvény jár.

A kitüntetettek névsora:

2013. Aszódi evangélikus gyülekezet
2012. Blaubacher László Aszód, Kossuth Lajos utca 28.
2011. Oláh Dezső Aszód, Széchenyi u.21.
2011. Aszódi Posta Aszód, Kossuth L.u. 37.
2010.  Balázs József Aszód, Falujárók útja 30. – 12 lakásos szociális bérlakás
2009.  Sós István Aszód, Téglagyár u. 2. – magánház, kert
2009. Zsigó Zoltán Aszód, Csengery u. 29.- magánház, kert
2008. Katolikus Egyházközösség Aszód, Szent Imre utca
2008. GalgaPark Kft. Aszód, Petőfi u.8.
2007. GÁLA Kereskedelmi és Fejlesztési Kft.
2007. Pesti Csaba Aszód, Nyárád u.5.
2006. Aredo Étterem
2006. Szentkereszt utcai lakóközösség
2005. Evangélikus Gimnázium épületegyüttese
2005. Ifj. Pála Sándor
2005. Molnár Lászlóné
2005. Szabó Gáborné
2005. Mertán József és Mertánné Szita Mónika
2004. Kerecsen Bt.
2004. Kiss Gábor és családja
2004. Sztán Balázs és családja
2004. BC INVEST Kft. Aszód, Falujárók útja iparterület
2004. ÁFÉSZ ELSZER Aszód, Szabadság tér 4-5
2003. Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola Kollégiuma
2003. Nagycsaládosok Egyesülete
2003. Oláh Kálmánné
2003. Bártfai László
2003. Római Katolikus Egyházközösség
2002. Evangélikus Egyház Aszód, Szontágh lépcső
2002. Péter Lajos és felesége . Aszód, Madách tér 12.
2002. Papföldi u. 13-17 szám alatti lakók
2002. Nagy Tibor és felesége Aszód, Kossuth L. u. 6.
2002. Jánosi János építész
2001. GAALF Bt. Aszód, Kossuth L. u. 3.
2001. Kmetty László és családja Aszód, Rákóczi u. 32.
2001. Schneider Heinz Aszód, Malom köz 9.
2001. Régész utcai tiszti lakások lakói
2001. Hrncsár Péter Aszód, Hunyadi u. 20/a.

Néhány díjazottról bővebben

2014. Bartók János és Bartók Mónika

Aszód, déli tájolású domboldalán 2010-2011- évben épült lakóépülettel kitűnően egyesítették a domborzat által nyújtott adottságokat és a merész tervezői elgondolást. A teraszos kialakítású telken számos mediterrán eredetű növényfaj is otthont kapott. A lakótér és a kert szoros kapcsolata lehetőséget nyújt a természet közeli élet megteremtésére.

Gratulálunk a kialakításért!

2013. Az aszódi evangélikus gyülekezet

„Az evangélikus barokk-templomépítés egyik gyöngyszeme az aszódi evangélikusok temploma.” – az idézet Detre János nyugalmazott esperes úr könyvének előszavából való.

1719 tavasza és 1722 ősze közötti időben épült Aszód kiemelkedő pontján a 2012. évben felújított templom.
A templomépítés kezdeteinél Glozius lelkész vezette a gyülekezetet, majd Bertás András, illetve Michaelides János Frigyes lelkészek irányításával, Podmaniczky János aszódi földbirtokos támogatásával fejeződtek be a munkálatok.

A templom felszentelésére 1727. november 11-én került sor, Szent Márton napján. A befejező munkálatok 1730-ig tartottak, amely során elkészült a templom barokk oltára, ahol három festményt figyelhetünk meg: legalul Az úrvacsora, középen a Szentháromság kép, legfelül pedig Jézus a sírban. A középső oltárkép két egyedülálló motívumot tartalmaz: Isten emberalakban való ábrázolása, a Föld pedig kék bolygóként jelenik meg.

1759-ben készült el a torony, amely nagyon ritka vállalkozás volt, hiszen II. József király türelmi rendeletét éppen 25 évvel előzte meg, ami Podmaniczky János földesúr hithűségét és bátorságát bizonyítja.
1786-tól 3 harang adta jelzését a toronyban, s ekkor alakult ki az a harangozási rend, amit a mai napig használnak a gyülekezetben. Délben, temetéskor, emlékezéskor, istentiszteletre hívogatáskor szólaltatta meg a megfelelő harangot, illetve harangokat a harangozó.

A későbbi évtizedekben több alkalommal került sor tatarozásra a templom állagának romlása miatt. Így 1819-ben, majd 1853-ban történtek jelentős erősítési munkálatok. 1865-ben szerelték fel a toronyórát, amelyet a 2012-es felújítás során áthelyeztek az evangélikus gimnáziumba restaurált állapotban, és egy mai kor színvonalának megfelelő óraszerkezet elhelyezésére került sor, amely városunk egyik büszkeségévé lett.

A templom további ékessége a 18. századból való orgona, amely a mai alakját 1819-ben nyerte el.

Az aszódi evangélikus gyülekezet az elmúlt évszázadok során sokat áldozott templomára. Mindig voltak olyan egyházi- és világi személyek, akik különösen szívügyüknek tekintették templomukat. A legutóbbi felújítás során az egyházi- és országos műemléki intézményi támogatás mellett sok egyéni anyagi felajánlás érkezett s nemcsak az evangélikus gyülekezeti tagoktól, amely azt is mutatja, hogy településünk lakóinak többsége büszke az evangélikusok templomára. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszta Szép Városért” kitüntetés odaadományozásával fejezi ki elismerését és köszönetét, a műemléki és hagyományos építészeti kultúra harmóniájának megteremtéséért, a városkép gazdagításáért.

2012. Blaubacher László a SIMPEX 92. Kft. ügyvezető igazgatója

A Kossuth Lajos utca 28. szám alatti üzletház építéséért, a korszerű és hagyományos építészeti kultúra harmóniájának megteremtéséért, a városkép gazdagításáért.

2011. Oláh Dezső, valamint az Aszódi Posta

Oláh Dezső:
Az utcaképbe illeszkedő, hagyományos stílusban újonnan épített épületével gazdagította Aszód helyi építészeti örökségét.

Aszódi Posta (Aszód Kossuth L.u. 37.)
A korszerű és hagyományos építészeti kultúra harmóniájának megteremtéséért, a városkép gazdagításáért

2010. Balázs József

A korszerű és hagyományos építészeti kultúra harmóniájának megteremtéséért, a városkép gazdagításáért, a szebb, kulturáltabb települési környezetért, egy ingatlanegységet, utcarendet magába foglaló kulturáltabb városképi arculat eléréséért. (12 lakásos szociális bérlakás, Falujárók útja 30.)