Kezdőlap

Temetési támogatás

Jogosultsági feltételek

A temetési költségekre tekintettel temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.
A temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.

A temetési támogatást a temetési költségek utólagos megtérítésére lehet kérelmezni.

A támogatás mértéke

A támogatás összegét kérelmenként az alábbiak szerint kell megállapítani

  1. 50.000.- Ft ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150%-át,,
  2. 30.000.- Ft ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150%-át, de legfeljebb annak 250 %-a,
  3. 20.000.-Ft ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja 250 %-át, de legfeljebb annak 300%-a.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmez ő személyi igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

A kérelmező és családja kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolást-részletes kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány

A kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát.

A halotti anyakönyvi kivonatot másolatát.

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Kérelem temetési támogatás megállapítására