Kezdőlap

Telekadó

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkotott a helyi telekadóról (23/2015. (XI.20.) ÖR. rendelet).

Az adó alanya az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Adóköteles Aszód Város Önkormányzat illetékességi területén lévő, épülettel, épületrésszel be nem épített földterület.

A telekadó mértéke 2018. január 01-től 300 Ft/m2.

Mentes az adó alól:

  1. az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
  2. a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
  3. az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a,
  4. az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

A helyi telekadó éves adó, ami azt jelenti, hogy az adókötelezettség az arra okot adó tényállás bekövetkeztének évét követő évtől keletkezik, s az adókötelezettséget keletkeztető feltételek megszűnése évének utolsó napjáig tart.

A telekadót az adóhatóság önbevallás alapján kivetéssel állapítja meg. Felhívom szíves figyelmét, hogy az Art. 220. § (1) bekezdés alapján, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. Ezen jogszabály (2) bekezdése szerint kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az önkormányzati adóhatóság a telekadó bejelentésére, bevallására nyomtatványt biztosít, mely a www.aszod.hu honlapon megtalálható.

A befizetés módja átutalással 12001008-00169993-00900000 számlaszámra teljesíthető.

Amennyiben a bevallás kitöltése során további segítségre van szüksége az adócsoport munkatársai, ügyfélfogadási időben készséggel állnak a rendelkezésére.

Kapcsolódó Jogszabályok

Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és a telekadóról szóló 23/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Adatbejelentés a telekadóról

https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ágazat: adóügy

Ügytípus: telekadó

Benyújtható nyomtatvány: ADATBEJELENTÉS A TELEKADÓRÓL ASP-ADO-032 (Kitöltési útmutató)

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Adócsoport

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon+36 28 500-681
Fax+36 28 400-575
Emailaszod.titkarsag@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00