Kezdőlap

Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény célja a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése. A törvény alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja vezetékes ivóvíz szolgáltatás esetén a Daköv Kft. által a szolgáltatott víz mennyisége, egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége. Amennyiben egyedi vízbeszerzés esetén a mérésre nincs lehetőség (mérőóra nem került felszerelésre), akkor átalányösszegben kell megállapítani a felhasznált vízmennyiséget.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá azzal a számlákkal igazolt vízmennyiséggel is, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezet szállít el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díj egységdíjának mértékét 1200 Ft/m3.

Aszódon 1,5 területérzékenységi szorzóval számolva 1.800,- Ft-ot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter víz mennyiség után azoknak, akiknek az ingatlana nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára

A bevallás benyújtásának és a bevallott talajterhelési díj megfizetésének határideje minden év március 31. napja.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 24/2013. (XI.29.) sz. rendelet 5. § 1) bekezdése alapján a talajterhelési díjra vonatkozóan mentességben részesülnek azok a természetes személy kibocsátók:

  1. a) családban és, és akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja az adóév utolsó napján érvényes mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 200%-át,
  2. b) egyedülálló, és akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, vagy
  3. c) egyedülálló 70 év feletti kibocsátó.

A talajterhelési díjmentesség a bevallás benyújtásával érvényesíthető. A bevallás benyújtásakor a jövedelem igazolandó.

A megállapított talajterhelési díj összegét Aszód Város Önkormányzat 12001008-00108154-00100006 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell megfizetni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Art. 220. § (1) bekezdés alapján, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. Ezen jogszabály (2) bekezdése szerint kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Amennyiben a bevallás kitöltése során további segítségre van szüksége az Adóiroda munkatársai, ügyfélfogadási időben készséggel állnak a rendelkezésére.

Kapcsolódó Jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény és a talajterhelési díjról szóló 24/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Adócsoport

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon+36 28 500-681
Fax+36 28 400-575
Emailaszod.titkarsag@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00

Letölthető dokumentumok