Tájékoztató szociális tűzifa támogatásról

Illusztráció: www.pixabay.com

Tisztelt  Aszódi Lakosok!

Hivatalosan tájékoztatom Önöket, hogy a médiában közzétett tűzifa támogatási program, nem vonatkozik Aszód Város Önkormányzat szociális támogatásaira.

Az országos szociális tűzifa támogatási program 2014. évben indult és pályázati alapon működik. A 2017. évben kiírt pályázati feltételek nem módosultak, így továbbra is csak azon önkormányzatok pályázhatnak szociális tűzifa igénylésre, ahol a lakosságszám 5.000 fő alatti (pályázati kiírás 3. pontja). Aszód Város lakosságszáma több mint 6.000 fő, így a szociális tűzifa támogatási programban nem vehet részt (nem pályázhat).

Mindezeken felül Aszód Város Önkormányzat – a korábbi éveknek megfelelően – rászorultsági alapon tűzifa támogatást nyújt(ott) a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015.(II.20.) sz. helyi rendelete alapján, a helyi adózók által megfizetett adóbevételek terhére:

27. § (1) Az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyiség erejéig szociális célú tűzifa juttatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.

(2) A kérelem elbírálásakor előnyben kell részesíteni a rendkívüli élethelyzetbe került, a kiskorú gyermeket nevelő, az idős és a beteg kérelmezőt.

(3) Szociális célú tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg legfeljebb 15 q mennyiségben, kizárólag természetbeni ellátás formájában.

Aszód Város Önkormányzata tehát sem tűzifát, sem fűtési támogatást nem tud nyújtani alanyi jogon, csak és kizárólag a helyi rendeletben foglalt feltételek alapján szociális rászorultság esetében.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét!

Sztán István
polgármester