Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek adóigazgatási eljárási elektronikus ügyintézési kötelezettségéről

Illusztráció: 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 18. melléklet

Felhívjuk a tisztelt adófizetőink figyelmét, hogy 2018. január 1-jét követően a gazdasági társaságok, az egyéni cégek és az egyéni vállalkozók kizárólag elektronikus úton indíthatnak adóigazgatási eljárást!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás szükséges.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon tehát nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni, így a postai úton benyújtott bevallás az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője esetében nem alkalmas adóigazgatási eljárás megindítására.

Aszód Város Önkormányzata számos ügytípusban az ASP rendszer részét képező Elektronikus ügyintézési Portálon (az alábbi linken elérhető: https://ohp-20.asp.lgov.hu) közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb esetben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező adózók vezetik igénybe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás.

A Portálra való belépéskor szükséges kiválasztani a kívánt azonosítási módot (ügyfélkapu), majd az adatok megadása után az ÁSZF (Általános Szolgáltatási Feltételek) elfogadását követően van lehetősége az azonosítást igénylő ASP szolgáltatások érdemi igénybevételére. Ezt követően választható ki, hogy melyik településsel kapcsolatban kívánja majd a szolgáltatást igénybe venni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hatályos helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. § (1) bekezdése szerint az adózó állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve a benyújtott adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatóságon keresztül, elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával is teljesítheti. A (2) bekezdés alapján az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, (1) bekezdés szerinti adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Aszód Város Önkormányzati Adóhatósága