Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójának eredményéről

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2019. évi fordulójának  Általános Szerződési Feltételek 15. pontja értelmében: 

A települési önkormányzat 2018. december 17-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására.

A 2019. évi fordulóra összesen 5 fő nyújtott be pályázatot Az érvényes pályázatot benyújtók száma: 5 fő.

Aszód  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottsága a 2018. december 10.  napján tartott ülésén  4 főt részesített támogatásban, 1 fő támogatási kérelmét elutasította, mert a becsatolt dokumentumok alapján nem érte  a 126/2017. (IX.21.) Kt. határozatban meghatározott  pontszámot.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2019. évi támogatások adatai
„A” pályázók száma 5 fő
„B” pályázók száma 0 fő
Támogatottak száma „A” pályázat 4 fő
Nem támogatottak száma „A” pályázat 1 fő
Támogatás mértéke 4000 Ft/fő/hó
Összes támogatás összege 160 000 Ft

Eredményes tanulást kívánunk felsőfokú tanulmányaikkal összefüggésben.