Tájékozódjunk és utána vádoljunk

A szemetelés szabálysértés, súlyosabb esetben bűncselekmény

Az Aszódi Tükör áprilisi számában megjelent egy olvasói levél arról, hogy „az Aszód táblát elhagyva Hatvan felé, elég hosszú útszakaszon irdatlan mennyiségű szemét van lerakva az út mentén, mindkét oldalon.” Az olvasó felteszi a kérést: „Mivel nem tudom, hogy az érintett terület Aszód város fennhatósága alá tartozik-e, ez lenne az első kérdésem.” Erre egyértelmű választ tudnunk adni: nem Aszód városáé a terület. ( Csak a szégyenkezés, mert aki arra jár nem tudja, hogy ahhoz bizony Aszódnak nem sok köze van. ) Az olvasó erősen általánosítva már egyenesen arra következtetésre jut: „Akár aszódi lakos, akár látogató, akár átutazó jön hozzánk Hatvan felől, ha megkérdezik tőle, hogy milyen város az az Aszód, azt fogja mondani, hogy koszos, szemetes, mert ez az, amit először meglát.” Röviden megtalálja az egyszerű megoldást is: „A hulladék eltávolítása annyiszor, amennyiszer kell. Ez pedig a tiszta, rendes településképünk alapfeltétele.”

Az olvasónak abban nagyon igaza van, hogy a környezetszennyezés talán egyik legvisszataszítóbb formája a szemetelés. Amikor a gyerek eldobja a csokoládéspapírt, és a vele levő szülő nem szól rá, amikor a gépjárművekből műanyag flakont dobnak ki, az szemetelés, de még nem „nagyüzemi hulladék lerakás”. Amikor utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre, elhagyatott területekre rakják le a lakossági kommunális hulladékot az már illegális hulladéklerakás.

Az illegálisan lerakott szeméthalmaz pedig gyorsan növekszik, egyre többen gondolják úgy, szabad a gazda, ide bármit le lehet rakni, hiszen már valaki ezt előttük is megtette.

Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek szerepe az egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban lévő baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés esetén, a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak szennyezve azt.

A kérdés sajnos mindig és mindenhol aktuális.

Ez nemcsak a városunk, térségünk sajátossága, hanem országos szintű, sőt más államok is – többnyire kelet-európaiak – küzdenek ezzel a nemkívánatos jelenséggel. Azt azonban nem fogadjuk el, hogy Aszód Város is szemetes, koszos lenne, nem kevés pénzt, energiát fordítunk a város tisztaságára, úgy hogy ennek központi finanszírozása lényegében megszűnt.

A polgárok tisztességes többsége, aki környezettudatosan próbál élni és erre neveli gyermekeit, mélységesen fel van háborodva az ilyen cselekedetek láttán, és azonnal felmerül benne a kérdés: Hogyan lehetne ezt megszüntetni? Ugyanígy van vele az önkormányzat is.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. Ebből következik, hogy a keletkező hulladékot át kell adni feljogosított kezelőnek, és annak költségeit meg kell fizetni.

Ha tenni akarunk mindezek ellen, akkor először is nem árt tudni, hogy az illegális hulladék-elhelyezés szabálysértés, súlyosabb esetben bűncselekmény!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ el, amelynek elkövetője 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ilyen esetben az Aszódi Járási Hivatal illetékes eljárni.

Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes hulladékra követik el. Aki pedig a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy, vagy veszélyes hulladék esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Btk. szerint hulladék mindaz, amit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és helytelen szemétgyűjtési szokásainkon változtassunk.

Az Aszódi Tükör olvasói levelének írója olyan jelenségre kívánta felhívni az – arra egyébként nem illetékes – Aszódi Önkormányzat figyelmét, amelyben már az olvasói levél megjelenése történt intézkedés: jelesül az aszódi adófizetőktől befolyó bevétel terhére az Aszódi Önkormányzat már megrendelt egy 30 m3 – es konténert bruttó 139.446.- Ft értékben a hévízgyörki területen lévő illegális szemét elszállítására. Azt azonban nem tartjuk vállalhatónak ami az az olvasó ír: „A hulladék eltávolítása annyiszor, amennyiszer kell.”

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben köztisztasági szabálysértés, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetésének gyanúja felmerül, az Önkormányzat feljelentéssel fog élni az illetékes Járási Hivatal, illetve Rendőrhatóság felé.

Sztán István
polgármester