Kezdőlap

Szociális célú tűzifa juttatás

Jogosultsági feltételek

Az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa mennyiség erejéig szociális célú tűzifa juttatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a háztarásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át, egyedülálló esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 75 %-át nem haladja meg és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.

A támogatás mértéke

Szociális célú tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg legfeljebb 15 q mennyiségben, kizárólag természetbeni ellátás formájában

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.
Minden év 01.01-től 03.31-ig és 09.01-től 12.31-ig.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

A kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolást-részletes kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány

Lakással kapcsolatos és egyéb rendszeres kiadások igazolása

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Kérelem szociális célú tűzifa juttatás megállapítására