SAJTÓKÖZLEMÉNY         

  1. június 26.                

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL TÁMOGATOTT „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_CSAPVIZGAZD_2018 KÓDJELŰ PÁLYÁZATÁN 203,79 MILLIÓ FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT.

A támogatás forrása Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás.

A fejlesztés célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.

A projekt keretén belül felújításra kerülnek Aszód, Déli-iparterületének és vízgyűjtőterületének vízelvezető árkai, amelyek mederszabályozást követően beton burkolatú felületet kapnak, valamint új, burkolt árkok is kialakításra kerülnek az iparterület térségében. Érintett területek: Galga utca 681/16, 704. hrsz; Kerekréti utca 681/24 hrsz.; Iparos utca 681/4 hrsz.; Céhmester utca 681/5 és 681/15 hrsz.; Berkes utca 033/3 és 660 hrsz.; 675/8 hrsz-ú árok.

Projektünk célja az északi dombokról lefolyó csapadék-víz biztonságos levezetése déli-iparterületen keresztül a terület vízgyűjtőjébe, a Galga folyóba. A biztonságos vízelvezetés a magas talajvízszint miatt ezen a városrészen a lakosság, a magáningatlanok és a déli-iparterületen működő vállalkozások telephelyeinek védelmét szolgálja. A fejlesztés biztosítja a csapadékvíz hatékony elvezetését, ezáltal javul a településrész általános környezeti állapota és elősegíti a település fenntartható működését.

A pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás mellett Aszód Város Önkormányzata 10 725 844.- Ft önerőt biztosított a projekt sikeres megvalósításához.

A projekt megvalósításban résztvevők: Aszód Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett, valamint a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság.

A projekt megvalósítása az MGT Kft. kivitelezésében történik.

A támogatott tevékenység megkezdésének időpontja: 2020. június 29.

Várható befejezés: 2021. április 26.

Aszód Város Önkormányzat