Kezdőlap

Rendszeres gyógyszertámogatás

Jogosultsági feltételek

Átruházott hatáskörben a Polgármester kérelemre rendszeres gyógyszertámogatást állapít meg a kérelem benyújtása hónapjától maximum hat hónap időtartamra az Aszódon bejelentett lakóhellyel rendelkező és bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személynek, akinek
a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori nettó minimálbér összegének 80 %-át, egyedül élő esetén annak 85 %-át nem haladja meg,
b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nettó minimálbér összegének 100 %-át, és a havi rendszeres krónikus betegségéhez kapcsolódó igazolt gyógyszerköltsége az egy főre eső jövedelem 40 %-át meghaladja.

A rendszeres gyógyszertámogatást abban az esetben állapítható meg, amennyiben a havi rendszeresen szedett gyógyszer költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át.

Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Sztv. alapján érvényes közgyógyellátással rendelkezik.

Akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nettó minimálbér összegének 120 %-át, átruházott hatáskörben a Polgármester kérelemre havi 15.000.-Ft rendszeres támogatást állapíthat meg a súlyos daganatos betegségben, autoimmun megbetegedésben vagy krónikus degeneratív megbetegedésben szenvedő, gyógyító ellátásban részesülő, vagy az abban már nem részesülő betegek számára, gyógyító ellátási költségeik fedezéséhez és az életminőségük javítására.

A támogatás mértéke

  1. A rendszeres gyógyszertámogatás s összege az igazolt költség, de legfeljebb havi 12.000.-Ft összegben állapítható meg.
  2.  A rendszeres gyógyszertámogatás összege- akinek a havi rendszeres krónikus betegségéhez kapcsolódó igazolt gyógyszerköltsége az egy főre eső jövedelem 40 %-át meghaladja – legfeljebb havi 20.000.-Ft összegben állapítható meg

A rendszeres gyógyszertámogatás gyógyszerutalvány biztosításával személyenként történik.

A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a támogatás a megállapítást követő hónap első napától illeti meg.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmez ő személyi igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

– a háziorvos/kezelőorvos és a gyógyszertár igazolását az igénylő havi rendszeres, krónikus betegségéhez szükséges gyógyszerszükségletéről és gyógyszerkiadásairól.
( A háziorvosi/kezelőorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltséget lehet feltüntetni).

  • a háziorvos vagy kezelőorvos igazolását az igénylő kezeléséhez szükséges gyógyszer/tápszer szükségletéről és kiadásairól

A jövedelem igazolására:

  • a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolás-részletes kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány
  • gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám-, illetve gondok kirendelő határozatát.

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2023. (V.25) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatványok

Kérelem rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására