Rendeletek

Helyi adók

Helyi építési szabályzat és kapcsolódó határozatok

Költségvetés és végrehajtása

11/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete Aszód Város 2021. évi zárszámadásáról
11/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete Aszód Város 2021. évi zárszámadásáról mellékletei
7/2022. önkormányzati rendelete Aszód Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2022. önkormányzati rendelete Aszód Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról-Módosító táblák
6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről - mellékletek és tájékoztató táblák
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Aszód város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi, 2017. évi, 2018. évi és 2019. évi költségvetési rendeletei egyes szakaszainak hatályon kívül helyezéséről
7/2021. (V.28.) számú rendelet Aszód Város 2020. évi zárszámadásáról
3/2021. (II.24.) ÖKT. számú rendelet Aszód Város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2021. (II.24.) ÖKT. számú rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
15/2020. (VI.15.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról
2019. Zárszámadás-táblázatok
2_2020 (II.27.) a 2020. évi költségvetésről (egységes szerkezetben)
2/2020. (II.27.) számú rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről - Tájékoztató táblák
1/2020. (II. 27.) rendelet Aszód Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. ( III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2020. (II. 27.) rendelet Aszód Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. ( III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Mellékletek
11/2019. (V.17.) számú rendelet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról
11/2019. (V.17.) számú rendelet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról mellékletek
2/2019 (III.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2/2019. (III.01.) számú rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről Mellékletek
2/2019. (III.01.) számú rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről Tájékoztató táblák
8/2018. (V.18.) a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáró
8/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet mellékletek
2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről mellékletek
2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről tájékoztató táblák
14/2015. (IV.24.) A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
14/2015. (IV.24.) A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról - mellékletek
14/2015. (IV.24.) A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
9/2016. (V.13.) A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
9/2016. (V.13.) A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról - melléklet
9/2015. (II.20.) Az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről
9/2015. (II.20.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről - mellékletek
5/2013. (III.1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
3/2016. (II.19.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
3/2016. (II.19.) Az önkormányzat 2016 évi költségvetéséről - mellékletek
3/2012. (II.16.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
3/2012. (II.16.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről - mellékletek
2/2014. (II.14.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről - mellékletek
2/2014. (II.14.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
1/2017 (II. 24.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
1/2017 (II. 24.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Mellékletek
8_2017_V_19 önkormányzati rendelet 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról

Környezetvédelem

Közterület, városüzemeltetés

24/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról és rendjéről (egységes szerkezetben)
12/2021. (IX. 23.) A helyi állattartás szabályairól
34/2020. ( XI. 27.) ) rendelet a játszóterek és sportparkok használati rendjéről
26/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelet a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról (2022. IX.29-én kihirdetett egységes szerkezet)
3/2020. (II.26.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről
24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet a közterületi térfigyelő kamerarendszerről (egységes szerkezetben)
14/2019 (VI.21.) önkormányzati rendelet a piac működéséről
14/2019 (VI.21.) önkormányzati rendelet a piac működéséről 2023.01.01. hatályos
20/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet a közterület-felügyeletről
13/2018. (IX. 21.) a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
20/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálatról, a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról
24/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
17/2020. ( VII.10.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről
9/2021. (VII. 2.) A közutak, járdák és közterület elnevezéséről, továbbá az utcanév- és házszámtábla kihelyezéséről
3/2018 (II.23.) Önkormányzati rendelet a településkép védelméről (egységes szerkezetben)

Oktatás, művelődés

Önkormányzat, képviselő testület

5/2022 (I. 27.) önkormányzati rendelet a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
2/2022 (I. 27.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
8/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet Aszód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben)
12/2014. (IX.12.) a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezéseinek szabályairól és szolgáltatási díjairól (egységes szerkezetben
11/2014. (IX.12.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról
7/2015. (II.6.) A helyi címer, zászló, az egyéb városi jelképek és a városnév használatának rendjéről
21/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzati kitüntető cím, díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
4/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről (egységes szerkezetben)
4/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete az Aszódi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről (egységes szerkezetben) 2023.01.01-től hatályos
3/2015. (I.23.) Az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak, a bizottság nem képviselő tagjainak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásrol

Szociális támogatások, térítési díjak, egészségügy

Vagyon-, lakás-, helység gazdálkodás

Egyéb