Kezdőlap

Panasz illegális szemétlerakás esetén

Panasz bejelentés alapján az ügyintéző helyszíni szemlén jegyzőkönyvet készít. Amennyiben bizonyítható, hogy ki követte el az illegális szemétlerakást, határozatban kötelezi a hulladékok elszállítására, valamint a környezetkárosítás megszüntetésére. Nem bizonyítható illegális szemétlerakás esetén, az ingatlan (ahová a szemetet lerakták) tulajdonosát határozatban kötelezi a szemét elszállítására és a környezetkárosítás megszüntetésére.

Illeték

illetékmentes

Vonatkozó jogszabályok

  • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
  • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Ügyintézés

Ügyintézés helye:
Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Kossuth u. 59.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve:
Ocskó Henrietta

Ügyintéző elérhetősége:
Tel: +36 28 500-550
e-mail: henrietta.ocsko@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Bejelentőlap illegális szemétlerakás esetén