Pályázati kiírás az Önkormányzati újság szerkesztésére, kiadására

Aszód Város Önkormányzata
PÁLYÁZATOT hirdet
„Aszódi Tükör” önkormányzati újság szerkesztésére,
kiadása és terjesztése feladatok ellátására
A pályázat célja:

Az „Aszódi Tükör” című önkormányzati lap felelős szerkesztői, kiadói és terjesztői feladatainak ellátása. Színvonalas és érdekes települési információs újság létrehozása.

Megjelenésre vonatkozó adatok:

 • Példányszám: 2360 pld.
 • Alak: A/4
 • Oldalszám: minimum 16, amelyből maximum a közszolgálati oldal 50 %-a lehet reklám. Nagyobb mennyiségű reklámfelület esetén az oldalszám növelhető.
 • Papír minőség minimuma: borító, belív 80 g ofszet
 • Megjelenés: havonta – július hónap kivételével -, minden hónap utolsó munkanapig, aktualitástól függően
 • Terjesztés: a megbízott kötelessége, a lap ingyenes minden aszódi háztartás számára
 • Aszód Város Önkormányzatát 60 db köteles példány illeti meg.

A megbízott gondoskodik:

 • A lap szerkesztéséről,
 • tartalmi és formai megújításáról,
 • a lap nyomdai előkészítési munkáinak elvégzéséről,
 • a lap kiadásáról,
 • a lap szerkesztéséhez és terjesztéséhez szükséges marketing tevékenység elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 • Gondoskodik a Lap köteles példányainak továbbításáról az Országos Széchenyi Könyvtárba.
 • Gondoskodik a Lap magas színvonalú tartalmi és formai követelményeinek betartásáról, folyamatosan javaslatokat tesz a lap, illetve annak arculatát, tartalmát érintő fejlesztések ügyében.
 • Együttműködik az Önkormányzat hivatalos honlapjának szerkesztésével megbízott személlyel, az önkormányzati intézmények vezetőivel,

Jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények:

 1. az előző egy év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább az ellenszolgáltatás típusának, teljesítés idejének, a szerződést kötő másik fél megnevezésével – referencia -);
 2. koncepció csatolása a pályázathoz, melyben röviden vázolja elképzeléseit az Aszódi Tükör formai és tartalmi megújításával, a lap még igényesebbé tételével kapcsolatban;
 3. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával; nyomdai hátterének bemutatásával;
 4. szakmai tapasztalat lapszerkesztésben;
 5. szakmai tapasztalat igazolása és szakmai kapcsolatokkal rendelkezik;
 6. mutatványszám bemutatása

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • kiterjedt közéleti kapcsolatrendszer
 • helyi vagy országos sajtóban való korábbi tevékenység
 • szakirányú végzettség a nyomtatott sajtó területén

A szerződés időtartama:

Határozatlan idejű szerződés 3 havi felmondással, kezdés 2020. április 1.

Pénzügyi teljesítés havonta egyszer – a megjelenést követően -, a benyújtott számla alapján, átutalással, 15 napos határidővel történik.

Az ajánlati összeg egy hónapra vetítve kerüljön meghatározásra fix összegben.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020.március 13. (péntek) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának helye:

Polgármesteri Hivatal 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

A pályázat benyújtásának módja:

 Az ajánlatot írásban zárt borítékban, egy eredeti egy másolati példányban kérjük benyújtani a fent megjelölt helyen és időpontig.

A beérkező pályázatokról a Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatára a Képviselő-testület bírálja el és dönt.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Aszód, 2020. február 26.

Aszód Város Önkormányzata