Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására

A pályázat célja: a civil szervezetek 2019. évi támogatása.

Pályázhatnak: Aszód Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:
a. egészségmegőrzés,
b. szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése),
c. kulturális tevékenység,
d. nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
e. ismeretterjesztés
f. testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
g. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,
h. gyermek- és ifjúságvédelem,
i. közrend, közbiztonság védelme,
j. sport, tömegsport

Támogatás formája:
a. a civilszervezetek működési támogatása,
b. a civilszervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
c. a civilszervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása

Támogatás általános feltételei:
a. a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani,
b. a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
c. a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,
d. nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
e. a pályázó rendezvényein Aszód Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.
f. tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás
g. civil szervezet alapdokumentumai

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat Aszód Város Polgármesteréhez – Aszód, Szabadság tér 9. – kell benyújtani írásban, kettő példányban e felhívás mellékletét képező pályázati adatlap és annak mellékletei szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019 . április 12. 12 óráig

Hiánypótlásra nyitva álló idő: a pályázat benyújtásának határidejétől számított munkanap 5 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülésen.

Aszód Város Önkormányzat

A pályázat benyújtáshoz szükséges dokumentumok innen letölthetők.

PÁLYÁZATI ADATLAP 2019

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 2019

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET 2019

NYILATKOZAT 2019