Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására

A pályázat célja: a civil szervezetek 2024. évi támogatása

Pályázhatnak: Aszód Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

 1. egészségmegőrzés,
 2. kulturális, hagyományápoló tevékenység
 3. nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
 4. ismeretterjesztés
 5. testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
 6. természetvédelem, környezetvédelem,
 7. gyermek- és ifjúságvédelem,
 8. közrend, közbiztonság védelme,
 9. sport, tömegsport,
 10. szociális, esélyegyenlőséget segítő

 

Támogatás formája:

 1. a civil szervezetek működési támogatása,
 2. a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása

 

Támogatás általános feltételei:

 1. a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani,
 2. a pályázónak nincs lejárt köztartozása, erről igazolás beadása szükséges
 3. a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,
 4. nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
 5. a pályázó a pályázati támogatásból megvalósuló rendezvényein Aszód Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel,
 6. a pályázó eleget tesz a beszámolójának és a közhasznúsági mellékletnek a külön jogszabályban előírt letétbe helyezési kötelezettségének,
 7. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 14. § alapján a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6.§-ban foglalt korlátozás alá, valamint nyilatkozata tartalmazza a 14. §-ban foglaltakat, 
 8. a maximálisan pályázható összeg 300.000,- forint

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat Aszód Város Polgármesteréhez – 2170 Aszód, Szabadság tér 9. – kell benyújtani írásban egy példányban vagy e-mailben a tibor.kapitz@aszod.hu címre elektronikus úton e felhívás mellékletét képező pályázati adatlap és annak mellékletei szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 18. 16 óráig

Hiánypótlásra nyitva álló idő: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 5 munkanap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülésen.