Kezdőlap > Fontos hasznos > Önkormányzati választás 2019

Önkormányzati választás 2019

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata a szavazókörök megállapításáról

Helyi választási iroda vezetőjének 2/2019. II. 14.) határozata

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata a képviselők számának  megállapításáról

Helyi választási iroda vezetőjének 1/2019. II. 11.) határozata

Egyéni listás jelöltek és polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma

3_2019. (VIII.08.) HVI határozat egyéni listás jelöltek és polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapításáról

A települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma

Hirdetmény települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások számáról
Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozata

AZ ASZÓDI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a Ve.17. és 18. §-ában foglaltakra – a választásokon közreműködő Helyi Választási Bizottság tagjait, póttagjait a 103/2019. (VIII.14.) ÖKT számú, a HVB  tisztségviselőit az 1/2019. ( VIII. 16) számú határozatával az alábbiak szerint választotta meg:

A Helyi Választási Bizottság elérhetősége

Cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Tel.: 06-28-500-666
Fax: 06-28-400-575

E-mailaszod.titkarsag [kukac]aszod.hu
Választott tagok:

Penák Dóra elnök
Váradi Csaba elnökhelyettes
Márton Ildikó

Választott póttagok:
Búzás Mária
Fehérné Kovalovszki Judit

A Helyi Választási Bizottság dokumentumai

HVB meghívó 2019. 08.16. alakuló ülés
HVB eskü jegyzőkönyv
HVB alakuló ülés jegyzőkönyv 2019.08.16.

Helyi Választási Bizottság Meghívó 2019. 09.02.
Helyi Választási Bizottság meghívó 2019.09.05.
Helyi Választási Bizottság meghívó-2019_09_09

A Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vételi határozatai

4_2019 (VIII.28.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Koncz István János
5_2019 (VIII.28.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Urbán László Zoltán
6_2019 (VIII.28.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Varga Zsolt
7_2019 (VIII.28.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Stvorecz Viktor
8_2019 (VIII.28.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Mádi Hajnalka
9_2019 (VIII.28.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Kerényi Norman Pál
10_2019 (IX.02.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Rigó Lászlóné
13_2019 (IX.05.) számú HVB határozat polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről – Csányi Géza László
14_2019 (IX.05.) számú HVB határozat polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről – dr_Pénzes Tiborc Szabolcs
15_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Asztalos Tamás
16_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről -Botka Csaba
17_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről -Buzás János
18_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Csányi Géza László
19_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Kvaka István
20_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Molnár Sándor
21_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről -Pálinkás Csilla
22_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – dr_Pénzes Tiborc Szabolcs
23_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről -Pócsik Benjámin
24_2019 (IX.09.) számú HVB határozat polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről – Sztán István
25_2019 (IX.09.) számú HVB határozat polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről – Végvári Tamás
26_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Balázs József
27_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Gersei Ferenc
28_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Kovács Tamás
29_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Mélykuti Kinga
30_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Odler Zsolt
31_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Ruzsinszki László
32_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Takács Gergely
33_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Tóth Zoltánné

A Helyi Választási Bizottság határozatai a szavazólapok sorrendjének sorsolásáról

34_2019 (IX.09.) számú HVB határozat polgármesterek sorsolása tárgyában
35_2019 (IX.09.) számú HVB határozat egyéni listás képviselőjelöltek sorsolása tárgyában

A Helyi Választási Bizottság határozatai a szavazólapok jóváhagyásáról

37_2019 (IX.18.) számú HVB határozat polgármester választás szavazólapjának ellenőrzése és jóváhagyása tárgyában melléklettel
38_2019 (IX.18.) számú HVB határozat önk. képviselő választás szavazólapjának ellenőrzése és jóváhagyása tárgyában melléklettel

A Helyi Választási Bizottság kifogás tárgyú határozatai

11_2019 (IX.02.) számú HVB határozat kifogás tárgyában
12_2019 (IX.05.) számú HVB határozat kifogás tárgyában

A Helyi Választási Bizottság megbízottak bejelentése  tárgyú határozatai

36_2019 (IX.13.) számú HVB határozat Probocskai Zita HBV megbízott tagság elfogadásáról

NAIH ajánlás  a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről

Az ajánlásban a NAIH leszögezte, hogy a választások adatvédelmi szempontból kiemelt időszaknak tekinthetők, mert több millió választópolgár adatának kezelésével járnak.
Az ajánlás itt elérhető

Tájékoztató választópolgároknak

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja: 2019. október 13. /308/2019. (VII. 26.) KE határozat/

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2019. augusztus 23-ig. /A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése/

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. /Ve. 116. § (1) bekezdés/

Választójog

-Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

-Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

-Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.

-Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából./Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6) bekezdés/
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

-a választópolgár lakóhelyén vagy – ha legkésőbb 2019. június 26-án tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat,a választópolgár bármely választókerületben választható,

-nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
/a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 1. § (2)-(3) bekezdés/

Városunkban 8 egyéni listás képviselői mandátum szerezhető meg. (Övjt. 4. § d)

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2019. június 26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

-Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

-A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszik a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

-A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszüntette. /Ve. 307/A. § – 307/B. §/

Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Átjelentkezés másik szavazókörbe – a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani
(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)
Kérelem benyújtása online
Kérelem benyújtása papír alapon

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

-A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

-A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás módjának függvényében meghatározott időpontig nyújtható be a helyi választási irodához, továbbá a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

-A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. /Ve. 103. § (1)-(3) bekezdés/

Határidő: a kérelemnek
– levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
– 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,

-az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig kell beérkeznie.

Mozgóurna igénylése a helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokra – a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani
(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)
Kérelem benyújtása online
Kérelem benyújtása papír alapon

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi névjegyzéket érintő kérelem)

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

– Braille-írással készült értesítő megküldése,
– könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
– Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
– akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. /Ve. 88. §/

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.

Bővebb tájékoztatást itt olvashat.

A helyi választási iroda területén a szavazóhelyiségek mindegyike akadálymentes.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet,

– személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
-levélben, ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be. /Ve. 91. § (1) bekezdé
Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához
(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)

Folyamatosan (választástól függetlenül) benyújtható kérelmek

(Ilyen kérelmet  választások közötti időszakban is be lehet nyújtani. A kérelem a benyújtását követően megtartott valamennyi választásra szól, amíg vissza nem vonja azt.)

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel
(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)

Személyes adatok kiadásának tiltása
(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)

-Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda https://www.valasztas.hu  hivatalos honlapján online benyújtható vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formátumban a honlapról letölthető.

A Helyi Választási Iroda postacíme: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külképviseleti választási iroda nem működik. /Ve. 304. §/

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:

-csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
–külképviseleten történő szavazásra nincs lehetőség.

Tájékoztató a választási bizottság tagjának megbízatásával kapcsolatos  tudnivalókról

Választási bizottságok

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a következő választási bizottságok működnek:

 • szavazatszámláló bizottság (SZSZB), az egy szavazókörrel rendelkező településeken a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság (HVB) látja el;
 • helyi választási bizottság (HVB);
 • területi választási bizottság (TVB), a fővárosban Fővárosi Választási Bizottság (FVB) működik;
 • országos hatáskörrel és illetékességgel működik a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei – a Ve. 41. § (3) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – azonosak.

Megbízás a választási bizottságokba

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a TVB – a választott tagokon felüli – további egy-egy tagját a választás kitűzését követően megyei listát, fővárosi kompenzációs listát vagy főpolgármester-jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független főpolgármester-jelöltek bízzák meg. A HVB további egy-egy tagját a településen jelöltet, illetve kompenzációs listát állító jelölő szervezetek, valamint a településen induló független jelöltek bízzák meg. A SZSZB-be, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. Az NVB-be tag megbízására nincs lehetőségük a jelölő szervezeteknek. A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a választási bizottság tagjának megbízására.

Fontos szabály, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a jelölő szervezetek a választási bizottságokba nem bízhatnak meg tagot.

Az SZSZB-t a HVI vezetője – legkésőbb 2019. október 10-én – a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha az átjelentkező választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt indokolja. Amennyiben a HVI az SZSZB-t legalább öt taggal kiegészítette, haladéktalanul értesíti az ugyanazon SZSZB-be tagot megbízó jelölő szervezetet, hogy 2019. október 11-én 16.00 óráig

 • amennyiben a HVI az SZSZB-t 5-9 taggal egészítette ki, további 2,
 • amennyiben a HVI az SZSZB-t 10-14 taggal egészítette ki, további 4,
 • amennyiben a HVI az SZSZB-t 15-19 taggal egészítette ki, további 6,
 • amennyiben a HVI az SZSZB-t legalább 20 taggal egészítette ki, további 8

tagot bízhat meg.

A megbízás (delegálás) feltételei

A választási bizottság megbízott tagja csak olyan személy lehet, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltként indulhat. A választási bizottság megbízott tagjának nem kell lakcímmel rendelkeznie az adott választókerületben!

Összeférhetetlenség

A választási bizottságnak nem lehet megbízott tagja:

 • a köztársasági elnök
 • a háznagy,
 • képviselő,
 • alpolgármester,
 • jegyző,
 • másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 • a jelölt.

A választási bizottság megbízott tagjának a megbízásakor kell írásban nyilatkoznia arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség.

 A megbízott tag bejelentése

A TVB-be/FVB-be és HVB-be megbízott tagokat az illetékes választási bizottság elnökénél kell bejelenteni 2019. október 4-én 16.00 óráig. Az SZSZB megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni szintén 2019. október 4-én 16.00 óráig. Ha az átjelentkező vagy mozgóurnát igénylő választópolgárok nagy száma miatt az SZSZB-t a HVI kiegészítette, úgy a további tagok megbízására vonatkozó bejelentési határidő 2019. október 11-én 16.00 órákor jár le.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó jelölő szervezet (és képviselője) / a független főpolgármester-jelölt / a független jelölt nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét, személyi azonosítóját, valamint annak a választási bizottságnak a megjelölését, ahová a megbízás szól. A felsoroltakon túl célszerű megadni a megbízott személy közvetlen elérhetőségeit is (e-mail és telefonszám), hogy a választási iroda felvehesse vele a kapcsolatot. A megbízásra szolgáló dokumentumot a jelölő szervezet képviselőjének alá kell írnia. A megbízottnak a megbízással egyidejűleg összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, amelyet saját kezű aláírásával kell ellátni.

A megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi. Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról. A szavazatszámláló bizottság megbízott tagja esetében a helyi választási iroda vezetője határozattal visszautasítja a megbízást, ha az nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek.

Valamennyi mintadokumentum magában foglalja a megbízott tag által teendő összeférhetetlenségi nyilatkozatot is. A mintadokumentumok használata nem kötelező.

A bejelentés megtételéhez szükséges elérhetőségi adatok itt érhetők el:

A megbízott tag bejelentésére szolgáló dokumentumot és a megbízott tag összeférhetetlenségi nyilatkozatát papír alapon és eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni az illetékes választási szervhez. A dokumentumokat bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja az illetékes választási irodában.

Eskü- vagy fogadalomtétel

A választási bizottság tagjának és póttagjának, így a megbízott tagnak is esküt vagy fogadalmat kell tennie, aminek a bejelentését követő öt napon belül, az SZSZB tagja esetében legkésőbb a szavazást megelőző második napon meg kell történnie. Az SZSZB kiegészítése esetén a megbízott tag legkésőbb a szavazást megelőző napon tesz esküt vagy fogadalmat.

Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy a választási bizottság tagja csak ezt követően gyakorolhatja jogait.

A választási bizottsági tagok megbízatásának megszűnése, a megüresedett tagság betöltése

A TVB/FVB, a HVB és az SZSZB megbízott tagjának megbízatása a választás eredményének jogerőssé válásával szűnik meg.

A választási bizottság tagjának megbízatása a fent említetteken túl megszűnik:

1.   ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek,

2. ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,

3.   lemondással,

4.   ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonta,

5.   ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a megbízásra jogosító jelölt vagy lista kiesik,

6.   a választási bizottság tagjának halálával.

A megbízott tag megbízatásának megszűnése esetén az érintett jelölő szervezet/független jelölt – a megbízást megalapozó jelölt/lista kiesését kivéve – új tagot bízhat meg.

 

Aszód, 2019. augusztus 8.

dr. Ballagó Katalin sk.
HVI vezető

További információk

Helyi Választási Bizottság döntései
Helyi Választási Iroda