Kezdőlap

Önkormányzati választás 2019

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata a szavazókörök megállapításáról

Helyi választási iroda vezetőjének 2/2019. II. 14.) határozata

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata a képviselők számának  megállapításáról

Helyi választási iroda vezetőjének 1/2019. II. 11.) határozata

Egyéni listás jelöltek és polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma

3_2019. (VIII.08.) HVI határozat egyéni listás jelöltek és polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapításáról

A települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma

Hirdetmény települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások számáról
Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozata

AZ ASZÓDI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAI

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a Ve.17. és 18. §-ában foglaltakra – a választásokon közreműködő Helyi Választási Bizottság tagjait, póttagjait a 103/2019. (VIII.14.) ÖKT számú, a HVB  tisztségviselőit az 1/2019. ( VIII. 16) számú határozatával az alábbiak szerint választotta meg:

A Helyi Választási Bizottság elérhetősége

Cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

Tel.: 06-28-500-666
Fax: 06-28-400-575

E-mailaszod.titkarsag [kukac]aszod.hu

Tagok:

Penák Dóra elnök
Váradi Csaba elnökhelyettes
Márton Ildikó

Póttagok:
Búzás Mária
Fehérné Kovalovszki Judit

A Helyi Választási Bizottság dokumentumai

HVB eskü jegyzőkönyv
HVB alakuló ülés jegyzőkönyv 2019.08.16.

 

A Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vételi határozatai

4_2019 (VIII.28.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Koncz István János
5_2019 (VIII.28.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Urbán László Zoltán
6_2019 (VIII.28.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Varga Zsolt
7_2019 (VIII.28.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Stvorecz Viktor
8_2019 (VIII.28.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Mádi Hajnalka
9_2019 (VIII.28.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Kerényi Norman Pál
10_2019 (IX.02.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Rigó Lászlóné
13_2019 (IX.05.) számú HVB határozat polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről – Csányi Géza László
14_2019 (IX.05.) számú HVB határozat polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről – dr_Pénzes Tiborc Szabolcs
15_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Asztalos Tamás
16_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről -Botka Csaba
17_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről -Buzás János
18_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Csányi Géza László
19_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Kvaka István
20_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Molnár Sándor
21_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről -Pálinkás Csilla
22_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – dr_Pénzes Tiborc Szabolcs
23_2019 (IX.05.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről -Pócsik Benjámin
24_2019 (IX.09.) számú HVB határozat polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről – Sztán István
25_2019 (IX.09.) számú HVB határozat polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről – Végvári Tamás
26_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Balázs József
27_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Gersei Ferenc
28_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Kovács Tamás
29_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Mélykuti Kinga
30_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Odler Zsolt
31_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Ruzsinszki László
32_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Takács Gergely
33_2019 (IX.09.) számú HVB határozat képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről – Tóth Zoltánné

A Helyi Választási Bizottság határozatai a szavazólapok sorrendjének sorsolásáról

34_2019 (IX.09.) számú HVB határozat polgármesterek sorsolása tárgyában
35_2019 (IX.09.) számú HVB határozat egyéni listás képviselőjelöltek sorsolása tárgyában

A Helyi Választási Bizottság határozatai a szavazólapok jóváhagyásáról

37_2019 (IX.18.) számú HVB határozat polgármester választás szavazólapjának ellenőrzése és jóváhagyása tárgyában melléklettel
38_2019 (IX.18.) számú HVB határozat önk. képviselő választás szavazólapjának ellenőrzése és jóváhagyása tárgyában melléklettel

A Helyi Választási Bizottság kifogás tárgyú határozatai

11_2019 (IX.02.) számú HVB határozat kifogás tárgyában
12_2019 (IX.05.) számú HVB határozat kifogás tárgyában
39_2019 (IX.23.) HVB határozat kifogás elbírálása tárgyban.
40_2019 (IX.27.) HVB határozat kifogás elbírálása tárgyban
43_2019 (X.08.) HVB határozat kifogás elbírálása tárgyban
44_2019 (X.08.) HVB határozat kifogás elbírálása tárgyban

A Helyi Választási Bizottság megbízottak bejelentése  tárgyú határozatai

36_2019 (IX.13.) számú HVB határozat Probocskai Zita HBV megbízott tagság elfogadásáról
41_2019 (X.03.) számú HVB határozat Molnár Tibor HVB megbízott tagság elfogadásáról
42_2019 (X.03.) számú HVB határozat Szilágyi Zita Mária HVB megbízott tagság elfogadásáról

A Helyi Választási Bizottság eredmény megállapítás  tárgyú határozatai

45_2019 (X.14 ) HVB polgármester választás eredmény megállapítás
46_2019 (X.14 ) HVB egyéni képviselő választás eredmény megállapítás

NAIH ajánlás  a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről

Az ajánlásban a NAIH leszögezte, hogy a választások adatvédelmi szempontból kiemelt időszaknak tekinthetők, mert több millió választópolgár adatának kezelésével járnak.
Az ajánlás itt elérhető

Tájékoztató választópolgároknak

Polgármester és képviselőjelöltek bemutatkozása

Polgármester és képviselőjelöltek bemutatkozása

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja: 2019. október 13. /308/2019. (VII. 26.) KE határozat/

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2019. augusztus 23-ig. /A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése/

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. /Ve. 116. § (1) bekezdés/

Választójog

-Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

-Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

-Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.

-Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából./Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6) bekezdés/
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

-a választópolgár lakóhelyén vagy – ha legkésőbb 2019. június 26-án tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat,a választópolgár bármely választókerületben választható,

-nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
/a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 1. § (2)-(3) bekezdés/

Városunkban 8 egyéni listás képviselői mandátum szerezhető meg. (Övjt. 4. § d)

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2019. június 26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

-Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

-A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszik a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

-A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszüntette. /Ve. 307/A. § – 307/B. §/

Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Átjelentkezés másik szavazókörbe – a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani
(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)
Kérelem benyújtása online
Kérelem benyújtása papír alapon

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

-A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

-A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás módjának függvényében meghatározott időpontig nyújtható be a helyi választási irodához, továbbá a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

-A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. /Ve. 103. § (1)-(3) bekezdés/

Határidő: a kérelemnek
– levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
– 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,

-az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig kell beérkeznie.

Mozgóurna igénylése a helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokra – a választást megelőző 66. naptól lehet benyújtani
(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)
Kérelem benyújtása online
Kérelem benyújtása papír alapon

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi névjegyzéket érintő kérelem)

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

– Braille-írással készült értesítő megküldése,
– könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
– Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
– akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. /Ve. 88. §/

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.

Bővebb tájékoztatást itt olvashat.

A helyi választási iroda területén a szavazóhelyiségek mindegyike akadálymentes.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet,

– személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
-levélben, ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be. /Ve. 91. § (1) bekezdé
Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához
(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)

Folyamatosan (választástól függetlenül) benyújtható kérelmek

(Ilyen kérelmet  választások közötti időszakban is be lehet nyújtani. A kérelem a benyújtását követően megtartott valamennyi választásra szól, amíg vissza nem vonja azt.)

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel
(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)

Személyes adatok kiadásának tiltása
(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)

-Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda https://www.valasztas.hu  hivatalos honlapján online benyújtható vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formátumban a honlapról letölthető.

A Helyi Választási Iroda postacíme: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külképviseleti választási iroda nem működik. /Ve. 304. §/

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:

-csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
–külképviseleten történő szavazásra nincs lehetőség.

Tájékoztató a választási bizottság tagjának megbízatásával kapcsolatos  tudnivalókról

Választási bizottságok

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a következő választási bizottságok működnek:

 • szavazatszámláló bizottság (SZSZB), az egy szavazókörrel rendelkező településeken a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság (HVB) látja el;
 • helyi választási bizottság (HVB);
 • területi választási bizottság (TVB), a fővárosban Fővárosi Választási Bizottság (FVB) működik;
 • országos hatáskörrel és illetékességgel működik a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei – a Ve. 41. § (3) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – azonosak.

Megbízás a választási bizottságokba

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a TVB – a választott tagokon felüli – további egy-egy tagját a választás kitűzését követően megyei listát, fővárosi kompenzációs listát vagy főpolgármester-jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független főpolgármester-jelöltek bízzák meg. A HVB további egy-egy tagját a településen jelöltet, illetve kompenzációs listát állító jelölő szervezetek, valamint a településen induló független jelöltek bízzák meg. A SZSZB-be, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. Az NVB-be tag megbízására nincs lehetőségük a jelölő szervezeteknek. A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a választási bizottság tagjának megbízására.

Fontos szabály, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a jelölő szervezetek a választási bizottságokba nem bízhatnak meg tagot.

Az SZSZB-t a HVI vezetője – legkésőbb 2019. október 10-én – a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha az átjelentkező választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt indokolja. Amennyiben a HVI az SZSZB-t legalább öt taggal kiegészítette, haladéktalanul értesíti az ugyanazon SZSZB-be tagot megbízó jelölő szervezetet, hogy 2019. október 11-én 16.00 óráig

 • amennyiben a HVI az SZSZB-t 5-9 taggal egészítette ki, további 2,
 • amennyiben a HVI az SZSZB-t 10-14 taggal egészítette ki, további 4,
 • amennyiben a HVI az SZSZB-t 15-19 taggal egészítette ki, további 6,
 • amennyiben a HVI az SZSZB-t legalább 20 taggal egészítette ki, további 8

tagot bízhat meg.

A megbízás (delegálás) feltételei

A választási bizottság megbízott tagja csak olyan személy lehet, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltként indulhat. A választási bizottság megbízott tagjának nem kell lakcímmel rendelkeznie az adott választókerületben!

Összeférhetetlenség

A választási bizottságnak nem lehet megbízott tagja:

 • a köztársasági elnök
 • a háznagy,
 • képviselő,
 • alpolgármester,
 • jegyző,
 • másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 • a jelölt.

A választási bizottság megbízott tagjának a megbízásakor kell írásban nyilatkoznia arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség.

 A megbízott tag bejelentése

A TVB-be/FVB-be és HVB-be megbízott tagokat az illetékes választási bizottság elnökénél kell bejelenteni 2019. október 4-én 16.00 óráig. Az SZSZB megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni szintén 2019. október 4-én 16.00 óráig. Ha az átjelentkező vagy mozgóurnát igénylő választópolgárok nagy száma miatt az SZSZB-t a HVI kiegészítette, úgy a további tagok megbízására vonatkozó bejelentési határidő 2019. október 11-én 16.00 órákor jár le.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó jelölő szervezet (és képviselője) / a független főpolgármester-jelölt / a független jelölt nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét, személyi azonosítóját, valamint annak a választási bizottságnak a megjelölését, ahová a megbízás szól. A felsoroltakon túl célszerű megadni a megbízott személy közvetlen elérhetőségeit is (e-mail és telefonszám), hogy a választási iroda felvehesse vele a kapcsolatot. A megbízásra szolgáló dokumentumot a jelölő szervezet képviselőjének alá kell írnia. A megbízottnak a megbízással egyidejűleg összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, amelyet saját kezű aláírásával kell ellátni.

A megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi. Ha a megbízás nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság elnöke a választási bizottság elé terjeszti az ügyet. A választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról. A szavazatszámláló bizottság megbízott tagja esetében a helyi választási iroda vezetője határozattal visszautasítja a megbízást, ha az nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek.

Valamennyi mintadokumentum magában foglalja a megbízott tag által teendő összeférhetetlenségi nyilatkozatot is. A mintadokumentumok használata nem kötelező.

A bejelentés megtételéhez szükséges elérhetőségi adatok itt érhetők el:

A megbízott tag bejelentésére szolgáló dokumentumot és a megbízott tag összeférhetetlenségi nyilatkozatát papír alapon és eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni az illetékes választási szervhez. A dokumentumokat bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja az illetékes választási irodában.

Eskü- vagy fogadalomtétel

A választási bizottság tagjának és póttagjának, így a megbízott tagnak is esküt vagy fogadalmat kell tennie, aminek a bejelentését követő öt napon belül, az SZSZB tagja esetében legkésőbb a szavazást megelőző második napon meg kell történnie. Az SZSZB kiegészítése esetén a megbízott tag legkésőbb a szavazást megelőző napon tesz esküt vagy fogadalmat.

Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy a választási bizottság tagja csak ezt követően gyakorolhatja jogait.

A választási bizottsági tagok megbízatásának megszűnése, a megüresedett tagság betöltése

A TVB/FVB, a HVB és az SZSZB megbízott tagjának megbízatása a választás eredményének jogerőssé válásával szűnik meg.

A választási bizottság tagjának megbízatása a fent említetteken túl megszűnik:

1.   ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek,

2. ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,

3.   lemondással,

4.   ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonta,

5.   ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a megbízásra jogosító jelölt vagy lista kiesik,

6.   a választási bizottság tagjának halálával.

A megbízott tag megbízatásának megszűnése esetén az érintett jelölő szervezet/független jelölt – a megbízást megalapozó jelölt/lista kiesését kivéve – új tagot bízhat meg.

 

Aszód, 2019. augusztus 8.

dr. Ballagó Katalin sk.
HVI vezető