Kezdőlap > Városunk > Önkormányzati intézmények > Aranykapu Bölcsőde

Aranykapu Bölcsőde

Fenntartó Aszód Város Önkormányzat
Cím 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefonszám +36 28 500- 666
E-mail aszod.titkarsag [kukac]aszod.hu
Vezető Berényiné Baranyi Márta
Elérhetőség 2170 Aszód, Kossuth L. u.78
Telefon +36 28 400-089
E-mail bolcsode[kukac]aszod.hu

Bölcsődénk 1958 óta működik 52 férőhellyel, 4 csoportszobában családias, esztétikus környezetben .

 

Szakképzett kisgyermeknevelők biztosítják a szeretetteljes légkört, segítik a gyermekek egészséges testi-szellemi és lelki fejlődését.

A bölcsődei időszak alatt ugyanabban a szobában maradnak, ugyanaz a kisgyermeknevelő neveli, gondozza a rábízott gyerekeket. A helyi – és a személyi állandóság biztonságot nyújt a kicsik számára.

Célunk: Nevelői magatartásunkkal, szakmai tudásunkkal megfelelő biztonságos környezet kialakításával megteremteni az egészséges életvitelt. Célunk továbbá a gyermekek szocializációjának elősegítése, képességek fejlesztése érzelmi világuk gazdagítása a szép iránti vonzalom kialakítása.

Nyugodt, békés légkörben egymással toleráns, tevékeny gyermekek nevelése.

Hétköznapjainkba színt visznek az ünnepek. melyek nyitottak. Család barát napon illetve nyílt napon lehetőség van arra, hogy a család minden tagja együtt játsszon, együtt örüljön. Nagy hangsúlyt fektetünk a családdal való együttműködésre, melynek alapja a kölcsönös bizalom.

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  43. § (4) bekezdése szerint a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdés rendelkezése értelmében a fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2018. (I.25.) számú határozatával az önkormányzat fenntartásában működő Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint hagyta jóvá:

2018. július 16-tól augusztus 5-ig zárva tart.