Kezdőlap

Álatalános közzétételi lista

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005 évi XC 22. § 2/b pontja alapján a 18/2005 /XII. 27./ IHM rendelet szabályozza a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákat.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. A szervezeti egység vezetőinek hivatali elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. Ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. A szervezeti struktúra ábra A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. A testületi tagok neve, beosztása, hivatali elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
6. A bizottsági tagok neve, beosztása, hivatali elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
7. A szerv irányítása alatt álló más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, ügyfélkapcsolatának elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve, elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének hivatalos elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének ügyfélszolgálatának elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,

 • SZMSZ és mellékletei 27/2008.(XI.15.) ÖR
 • Polgármesteri Hivatal SZMSZ 5/2011.(III.1.) ÖR 11.sz. melléklete
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 • Önkormányzati SZMSZ 5/2011.(III.1.) ÖR 4.§-a tartalmazza
Negyedévente Az előző állapot törlendő
3. Hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

Formanyomtatványok

 • Önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskör gyakorlásának átruházását a 5/2011.(III.1.) ÖR 3.sz. melléklete tartalmazza
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. Irodánkénti bontásban

 • Hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 • Hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 • Hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím
 • Hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
 • Hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
5. A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt statisztikák A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

 • Önkormányzati SZMSZ 5/2011.(III.1.) ÖR 8.§-12.§-a tartalmazza
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja

 • Testületi ülést megelőző önkormányzati bizottsági ülések nyílvánosak
 • Postacím, e-mail
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

 • Önkormányzati SZMSZ 5/2011.(III.1.) ÖR 17.§-19.§-a valamint a 22.§-a tartalmazza
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A testületi szerv ülésének helye, megtartott üléseinek ideje, testületi ülések látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11. A testületi szerv döntéseinek felsorolása (helyi rendeletek) A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12. A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek, melyeket az ÖKT határozatokat is tartalmazzák A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítését a

 • Önkormányzati SZMSZ 5/2011.(III.1.) ÖR 15.§-a tartalmazza
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
14. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista, egyedi közzétételi lista

 • Önkormányzati SZMSZ 11.sz. melléklete tartalmazza
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó -vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása    
2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Az Állami Számvevőszék által közzétett hivatali ellenőrzések anyagai

   
3. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai    
4. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk    
5. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései A változásokat követően azonnal A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama (=Üvegzseb)
Szerződések

 • 5. millió feletti vállalkozási szerződések – 2012.
 • 5. millió feletti vállalkozási szerződések – 2013.
 • 5. millió Ft-ot meghaladó vagyonhasznosítási szerződések – 2012.
 • 5. millió Ft-ot meghaladó vagyonhasznosítási szerződések 2013.


Támogatások

 • Civil szervezetek támogatása 2012.
 • Civil szervezetek támogatása 2013.
 • Civil szervezetek támogatása 2014.
Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával