Kezdőlap

Magánszemélyek kommunális adója

A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban Hatv.) 12. § (1) bekezdése alapján az adó alanya az, aki a naptári év első napján az adóköteles ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalany. Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt is,aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a 24/2015. (XI. 20.) ÖR. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az adókötelezettség kiterjed: a) Állandó jellegű épület – függetlenül attól, hogy lakás, társasházi lakás, vagy nem lakás céljára szolgál az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CLXI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet alapján, b) magánszemélyek, valamint az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemélyek tulajdonában lévő építési telekre. Az adó mértéke: 2016. január 1-től adótárgyanként és bérleti jogonként 14.300- Ft/év.

Az éves adót pótlékmentesen két egyenlő részletben adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie. Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától kezdődően késedelmi pótlékot számítunk fel. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 32. § (2) bekezdése szerint, ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül adóbevallást kell tennie.
Felhívom figyelmét, hogy amennyiben az adóbevallás hiányos, valótlan, vagy téves adatot tartalmaz, a hiánypótlásra előírt határidő pedig eredménytelenül telik el, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja – például az Önkormányzati adóhatóság nem ért egyet az Adózó által tett megállapításokkal, vagy az Adózó nem tesz eleget az adóbevallási kötelezettségének -, úgy az Adóhatóság ellenőrzési eljárás keretében megállapított tényállás alapján állapíthatja meg Adózó adókötelezettségét.
Az Art. 164. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Felhívom figyelmét, hogy az Art. 172. § (1) bekezdés alapján a magánszemély adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha c) bejelentési (bejelentkezési, változásbejelentési), adatszolgáltatási, pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségét, továbbá bevallási kötelezettségét nem teljesíti.

Az önkormányzati adóhatóság adó bejelentésére, bevallására nyomtatványt biztosít, mely a www.aszod.hu honlapon megtalálható.

A befizetés módja átutalással 12001008-00169993-00900000 számlaszámra teljesíthető.

Amennyiben a bevallás kitöltése során további segítségre van szüksége az Adóiroda munkatársai, ügyfélfogadási időben készséggel állnak a rendelkezésére.

Kapcsolódó Jogszabályok

Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Adócsoport

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon+36 28 500-681
Fax+36 28 400-575
Emailaszod.titkarsag@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00

Letölthető dokumentumok