Kezdőlap

Létfenntartási támogatás

Jogosultsági feltételek

Kérelemre települési létfenntartási támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő rendkívüli élethelyzetben lévő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nettó minimálbér összegének 60 %-át egyedülálló esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át nem haladja meg, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

 1.  tartós betegség, baleset vagy rokkantság miatt családjában
  1. jelentős jövedelem kiesése,
  2.  jelentős kiadás növekedése következett be,
  3.  tartós betegség, baleset vagy rokkantság miatt jövedelem nélküli vagy
 2. sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, és ezzel összefüggésben létfenntartása veszélybe került, vagy
 3. nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy
 4. rendkívüli élethelyzete miatt legfeljebb két havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, kivételesen, így különösen ha a hátralék összege (többféle hátralék esetén a hátralékok együttes összege) meghaladja az ötvenezer forintot, de nem haladja meg a kétszázezer forintot, és a meghatározott hátralékok valamelyikénél fennálló tartozása legalább négyhavi, illetve a közüzemi díjhátraléka miatt a szolgáltatást kikapcsolták, vagy
 5. büntetés-végrehajtási intézetből szabadul, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, vagy
 6. hajléktalan, vagy
 7. kritikus élethelyzetben lévő jövedelem nélküli.

A támogatás mértéke

A települési létfenntartási támogatás adható eseti jelleggel valamint havi rendszerességgel.

A települési létfenntartási támogatási kérelmet egy naptári évben maximum négy alkalommal lehet benyújtani.

A települési létfenntartási támogatás összege alkalmanként 5.000,- Ft-tól 20.000,- Ft összegig terjedhet, a havi rendszerességgel megállapított támogatás időtartama 2x három hónap, havi összege maximum 20.000.- Ft.

Kivételes méltányosságból települési létfenntartási támogatás nyújtható egy naptári évben egy alkalommal jövedelemhatárra való tekintet nélkül is, amennyiben a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek az adott évben még települési támogatásban nem részesültek.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmez ő személyi igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

A kérelem indoklásában megjelölt ok alátámasztására szolgáló irat
A kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekményre történő hivatkozással akkor állapítható meg létfenntartási támogatás, ha a kérelmező igazolja, hogy feljelentést tett.

A jövedelem igazolására:
a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolás-részletes kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Kérelem létfenntartási támogatás megállapítására

Kiegészítő tájékoztató létfenntartási támogatáshoz