Lakossági fórum meghívó és hirdetmény

Aszód Város Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése és Aszód Város Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 9/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete előírásai értelmében lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:
Aszód Város új Helyi Építési Szabályzat – partnerségi véleményezés

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja:
2019. március 4. 17. óra
Helyszín: Kistérségi Gondozási Központ, Aszód, Petőfi utca 13.

A kapcsolódó anyagokat itt találja.

Koncepcio

Telepulesrendezési_eszkuzok_felulvizsg

Aszód, 2019. február 4.

Sztán István
polgármester