Lakossági fórum a helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosításáról

Ezúton tájékoztatom Aszód Város lakosságát, hogy az új jogszabályi keretek között elindítjuk városunk közigazgatási területére vonatkozó Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének a felülvizsgálatát.

A terv készítésének célja, hogy a hatályban lévő Településfejlesztési Koncepcióban meghatározottak felülvizsgálatával párhuzamosan a felmerült módosítási javaslatokat és igényeket átvezessük a településrendezési eszközökbe, valamint azokat megfeleltessük az aktuális jogszabályi környezetnek, különös tekintettel a releváns területrendezési terveknek.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-a és Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2018.(V.18.) számú önkormányzati rendelet alapján előzetes

lakossági tájékoztató fórumot tartunk 2018. augusztus 6-án, hétfőn 17.00 órakor.

Helyszín: Kistérségi Gondozási Központ, Aszód, Petőfi u. 13.

A településrendezési eszközökkel kapcsolatosan javaslatokat, észrevételeket tehetnek írásban, leadhatják azt a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy elküldhetik a foepitesz[kukac]aszod.hu e-mail címen 2018. augusztus 17-én 16 óráig.

Sztán István
polgármester