Kezdőlap

Krízistámogatás

Jogosultsági feltételek

Az Aszódon lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori nettó minimálbér összegének 60 %-át egyedülálló esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át
a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, vagy
b) akinek az Aszód közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, ha a kérelmező a kiadásai ellensúlyozására más szervtől kárbiztosítás alapján nem jogosult biztosítási összegre és az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik
ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,
bb) önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója,
bc) önkormányzati vagy osztatlan közös tulajdonban lévő, szolgálati lakás használója.
c) különös méltánylást érdemlő helyzetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható a krízis támogatás.

A támogatás mértéke

Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszereséig részesíthető.

Elemi kár esetén a támogatási összegtől maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszereséig a Polgármester indokolt esetben eltérhet.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmez ő személyi igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

A kérelem indoklásában megjelölt ok alátámasztására szolgáló irat

  1. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és a gyermek fogadásának előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a terhes-gondozás tényéről, vagy
  2. a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali határozatot, vagy
  3. az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet és
  4. a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolást-részletes kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2023.(V.25) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Kérelem krízistámogatás megállapítására