Kezdőlap

Köztemetés

Jogosultsági feltételek

Ha a kérelmező a hozzátartozója eltemettetéséről nem tud gondoskodni, mivel a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja megélhetését veszélyezteti.

Ha az elhunytnak nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésére köteles hozzátartozója.

A támogatás mértéke

A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség.

Az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmez ő személyi igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

A kérelmező és családja kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolást-részletes kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány

A halotti anyakönyvi kivonat másolatot.

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2023.(V.25) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Kérelem köztemetés megállapítására