Kezdőlap

Közműszolgáltatók

Közműszolgáltatók elérhetőségei

DAKÖV  Dabas és Környéke Vízügyi   Kft. Bagi Üzemigazgatóság ügyfélszolgálati fiókirodája  (víz és csatorna)

Cím: 2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.
Tel.: 28/408-524; 28/504-120; 28/504-121
Fax: 28/408-178
E-mail: galgaviz@dunaweb.hu
web: http://www.dakov.hu/
Hibabejelentés: a nap 24 órájában személyesen is.
Telefonon:

  • ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 28/408-524; 28/504-121
  • szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 28/400-164; 30/274-9313
Hétfő:  7:30-18:00
Kedd:  nincs ügyfélszolgálat
Szerda:  12:00-16:00
Csütörtök:  nincs ügyfélszolgálat
Péntek:  7:30-13:00

Teljeskörű gyfélfogadás az alábbiakban felsorolt településekre:

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Dány-szentkirály, Domony, Domony-Domonyvölgy , Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gyömrő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan, Tura, Valkó, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Zsámbok.

 NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT. ügyintézés

2100 Gödöllő, Dózsa György út 15. (Posta)

Fiókiroda Postahivatal
Megye: Pest
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 15.
Ügyintézés típusa: Gáz
Ügytípusok: Számlázással kapcsolatos ügyek;szerződéssel kapcsolatos ügyek;bankkártyás fizetés; műszaki ügyintézés; előre fizetős mérő ügyintézés;időpontot foglalt ügyfelek

Nyitvatartás

Hétfő:
Kedd: 8:00-14:00
Szerda:
Csütörtök: 12:00-18:00
Péntek:

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-ről bővebben itt tájékozódhat.

ELMŰ – ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. ügyintézés

Gödöllő (fiókiroda)
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.
Nyitvatartási idő:
hétfő: 8.00-16.00
kedd: 14.00-18.00
szerda: 8.00-12.00
Az ügyfélszolgálatról bővebben itt tájékozódhat

Hulladékgyűjtési rend Aszód

január 7. csütörtök  kommunális, szelektív
január 14. csütörtök  kommunális
január 21. csütörtök  kommunális, szelektív
január 28. csütörtök  kommunális
február 4. csütörtök  kommunális, szelektív
február 11. csütörtök  kommunális
február 18. csütörtök  kommunális, szelektív
február 25. csütörtök  kommunális
március 4. csütörtök  kommunális, szelektív
március 11. csütörtök  kommunális
március 15. csütörtök  kommunális, szelektív
március 25. csütörtök  kommunális

Kéményseprés ügyintézés

Aszód településén a lakosság kéményseprője a katasztrófavédelem, a szolgáltatásról itt tájékozódhat:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Kéményseprés online ügyfélszolgálat itt.

A sormunka a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból ingatlanról-ingatlanra járva, úgynevezett „sorban” végzett ellenőrző tevékenysége. Az ellenőrzés kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

2016. július elsejétől ez a tevékenység a természetes személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz tartozó égéstermék-elvezetők esetében ingyenes.

A sormunka keretében történő ellenőrzés a jogszabály szerint a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente történik meg, a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát pedig négyévente kötelező elvégezni.

Az égéstermék-elvezető használata és műszaki állapota alapján a kéményseprőipari szakember az előírtnál gyakoribb ellenőrzést és tisztítást javasolhat. Erről az ingatlan használóját és a tűzvédelmi hatóságot egyaránt értesíti.

A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi feladatokat végzi el:

  • az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
  • minden negyedik évben az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
  • a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő-utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, vagy egyedi beavatkozások hatását is;
  • az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
  • az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
  • a szén-monoxid-érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények teljesülését, valamint ellenőrzi az érzékelő működőképességét.

Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése, a tüzelőberendezések hivatalos dokumentumainak áttekintése, az égéstermék minőségének ellenőrzése, a szén-monoxid-érzékelő működésének felülvizsgálata, majd a fellelt adatok dokumentálása, és a kötelező adategyeztetés átlagosan húsz-harminc percet vesz igénybe.

Amennyiben a kéményseprő a kémények és összekötő elemek tisztítását szükségesnek találja, úgy a sormunka hosszabb ideig tart.

Az égéstermék-elvezető ellenőrzéséről és annak eredményeiről a kéményseprő tanúsítványt állít ki, amelynek egy példányát az ügyfélnek igazolt módon átadja.

2018. január elsejétől a klasszikus értelemben vett sormunka csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes.

A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján kapnak tájékoztatást a társasházi ingatlantulajdonosok. Az értesítés többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji, jól látható módon elhelyezett hirdetménnyel történik. Az ismételt értesítés – ha az első időpontban az ellenőrzés nem történt meg – címre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett, kapura vagy ajtóra ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

A társasházzá nem alakult, és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepként be nem jegyzett egylakásos ingatlanok tulajdonosai – zömmel családiház-tulajdonosok – részére a sormunka nem kötelező, de ajánlott. A kéménytulajdonosok vagy kéményhasználók kezdeményezésére a közszolgáltató – közöttük ellátási területén a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve – egy közösen egyeztetett időpontban, a törvényben előírt gyakorisággal, ingyenesen végzi el a felülvizsgálatot. A törvényben megállapított egy, vagy két évnél gyakoribb ellenőrzés – ha azt nem a kéményseprő írja elő – megrendelésnek minősül és költségekkel jár.

Az ingyenes sormunka iránti igényét időpontfoglalással jelentheti be:

A gazdálkodó szervezetek tulajdonában vagy használatában lévő egylakásos ingatlanoknál a kéményellenőrzés a tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente vagy kétévente kötelező. A kéményseprőipari tevékenységet megrendelésre a területi kéményseprőipari szolgáltató végzi, költségtérítés ellenében. A szolgáltatók listája itt érhető el, vagy a gyakran ismételt kérdések között keressen rá: Ki az én kéményseprőm?

Amennyiben a gazdálkodó szervezet a katasztrófavédelem ellátási területéhez tartozó társasház vagy lakásszövetkezeti lakóépületen belül, önálló rendeltetési egységben működik, ott a tervezett sormunka részeként, azaz külön megrendelés nélkül a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi az égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőrzését. A kéményseprő az ellenőrzést költségtérítés ellenében végzi el, amelyről számlát állít ki a tulajdonos, vagy az ingatlanhasználó nevére. A költségtérítés az egyedi égéstermék-elvezető esetében kürtőnként értendő, míg a gyűjtő jellegű égéstermék-elvezetőknél a bekötések számától függően, arányosan történik meg. A katasztrófavédelem a kéményseprőipari tevékenységet közfeladatként látja el, ezért a számlán szereplő összegnek nincs általános forgalmi adótartama (ÁFA), a fizetést átutalással kell rendezni. A fizetendő összeg a társasház, vagy lakásszövetkezeti lakóépület fekvése szerinti települési önkormányzat bevétele.

Megrendelésre végzett tevékenységek

Elmaradt sormunka megrendelése

Előfordulhat, hogy a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató rendszeres időközönként tűzbiztonsági okból elvégzett ellenőrző tevékenysége elmarad, amelyet megrendeléssel pótolni kell. Ekkor a kéményseprőipari szakember ugyanazokat a feladatokat végzi el, mint egy tervezett sormunka keretében, de ezt a tevékenységet az ügyfél kezdeményezésére, előre egyeztetett időpontban, kiszállási díj és költségtérítés ellenében teszi.

Ne felejtsék! Törvény határozza meg, hogy milyen gyakran kell sormunkát megrendelni. A szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente kötelező ellenőriztetni a nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanokhoz kapcsolódó égéstermék-elvezetőt. Az egylakásos ingatlanban működő gazdálkodó szervezetek a tevékenységet a területi kéményseprőipari szolgáltatótól kötelesek megrendelni. A szolgáltatók listája itt érhető el, vagy a gyakran ismételt kérdések között keressen rá: Ki az én kéményseprőm?

Ez alól kivételt képeznek azok az egyéni vagy társas vállalkozások, amelyek a katasztrófavédelem ellátási területéhez tartozó társasházak vagy lakásszövetkezeti lakóingatlanok önálló rendeltetési egységeiben működnek. Az ő égéstermék-elvezetőiket tervezett sormunkában, azaz külön megrendelés nélkül a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve ellenőrzi rendszeres időközönként.

FIGYELEM! Kéményseprőink az ellenőrzés során nem kezelhetnek pénzt. Az elvégzett munka alapján, a törvényben előírt díjszabás szerint számlát állítanak ki, amelyet ügyfeleink a helyszínen készpénzben nem, hanem 30 napon belül, átutalással kötelesek kiegyenlíteni.

Soron kívüli ellenőrzés

Ha az ingatlan használója a tüzelőberendezés használata során rendellenességet tapasztal – visszaáramlik a füst, vagy a gázkészülék üzem közben leold – a szakembernek azonnal be kell avatkoznia, ezt a munkát a kéménytulajdonosnak kell megrendelnie. A szolgáltatási kötelezettség alá tartozó kéményekkel kapcsolatosan felmerülő üzemelési problémákat, hibákat minden esetben ki kell vizsgálni. Azokat az üzemzavarokat, amelyeket kéményseprőipari technológiával el lehet hárítani, a kéményseprő megszünteti, az általa el nem hárítható hibákra pedig megoldási javaslatot ad

Lerakódott korom kiégetése

A kémények kiégetése az égéstermék-elvezetők speciális tisztítási eljárása, amely a kötelező kéményseprőipari szolgáltatások egyik művelete. Tekintettel arra, hogy ez élet- és vagyonbiztonságot érintő feladat, azt kizárólag vizsgázott kéményseprő szakember végezheti el, arról a tűzvédelmi hatóságot kötelezően értesíti.

A kémények rendszeres, mesterséges kéménytűz előidézésével történő tisztítása speciális óvintézkedéseket és hosszú előkészületeket igénylő díjköteles tevékenység, amelynek elvégzésével elkerülhető a kémény üzemzavara, emellett egy véletlenszerűen bekövetkező kéménytűz is megelőzhető vele.

Szilárd- és olajtüzelés esetében gyakori a kémény rendeltetésszerű használatát akadályozó szurokképződés. Az égéstermék-elvezető járatában keletkező szuroklerakódás a tüzelőberendezés nem megfelelő üzemeltetése, valamint a kémény nem megfelelő tömörsége és a kedvezőtlen hőtechnikai viszonyok miatt alakul ki. A folyamatos és biztonságos kéményhasználat érdekében rendszeresen el kell távolíttatni a kémény falazatán keletkezett szurokréteget, amelynek legegyszerűbb – bár nem veszélytelen és az égéstermék-elvezető állagát károsító – módja a kémény kiégetése. A nagy mértékű szurkosodás előbb-utóbb kéménydugulást okoz, amelyet már csak bontással lehet megszüntetni. Az égetés után kötelező a kémény teljes műszaki felülvizsgálatát elvégezni, különös tekintettel a szabad keresztmetszetre és a füsttömörségre.

Homlokzatra szerelt égéstermék-elvezetők vizsgálata, tisztítása

Azon tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének tisztítását és ellenőrzését – amelyeknél a füstgáz elvezetése jellemzően vízszintesen, oldalirányban kialakított közvetlen homlokzati kivezetésen, ún. füstcsövön történik –, a kéményseprőipari tevékenységet ellátó szervezet megrendelésre végzi. A műszeres vizsgálat során a szén-monoxid- és szén-dioxid-kibocsátást és a füstgázösszetételt mérik a szakemberek.

Az égéstermék-elvezető műszaki vizsgálata

A kéményseprő kötelessége, hogy négyévente az ingatlan valamennyi égéstermék-elvezetőjét műszaki szempontból, az építésrendészeti és tűzvédelmi előírások figyelembevételével teljeskörű vizsgálatnak vesse alá. Ezt a felülvizsgálati tevékenységet sormunka keretében végzi el.

A fentitől elkülönülő megrendelt műszaki vizsgálat a használatbavételi engedélyezési eljárás része. A kéményseprőipari műszaki vizsgálatot minden esetben meg kell rendelni a felújított, átalakított égéstermék-elvezető, a korábban használaton kívül helyezett, vagy tartalék (biztonsági) kémény ismételt használatba vételét megelőzően, illetve a tüzelőberendezés cseréje után, továbbá tüzelőanyag-váltás esetén az új rendszer használatba vétele előtt.

Az égéstermék-elvezető bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezése, vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítás, felújítás előtt is műszaki vizsgálat szükséges.

Az újonnan épített vagy szerelt égéstermék-elvezetők használatba vételét megelőzően is kötelező kéményseprőipari műszaki vizsgálatot és kéményseprő-nyilatkozatot kérni, az új kéményeket csak e helyszíni vizsgálatot követően lehet eltakarni, burkolni.

Az égéstermék-elvezetők használatával összefüggésben megrendelt műszaki vizsgálatot a kéményseprő előre egyeztetett időpontban, a megrendelést követő négy munkanapon belül végzi el, annak eredményéről nyilatkozatot ad ki, amelyet a megrendeléstől számított 15 munkanapon belül átad a megrendelőnek.

Amennyiben a cserére vagy átalakításra a fűtési szezonban, azaz október 15. és április 15. között kerül sor, és lakóhelyiségek, vagy állandó tartózkodási célt szolgáló helyiségek fűtését látja el az érintett égéstermék-elvezető, úgy a kéményseprő a szükséges feltételek megléte esetén a megrendelést követő két munkanapon belül elvégzi a helyszíni műszaki vizsgálatot, a használatbavételhez szükséges kéményseprő-nyilatkozatot pedig legkésőbb a vizsgálatot követő munkanapon kiadja.

Kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás után az érintett égéstermék-elvezetőt csak helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet ismételten üzembe helyezni. A szükséges vizsgálatot a kéményseprő a megrendelést követő három munkanapon belül elvégzi, és az eredményről készített nyilatkozatot a vizsgálatot követő munkanapon kiadja.

Műszaki egyeztetés a tervezés időszakában

A tüzelőberendezésekkel, a felhasznált tüzelőanyaggal, az alkalmazandó kéményrendszerekkel, általánosan a teljes fűtési rendszer kialakításával, valamint a kémények építésével, felújításával, korszerűsítésével vagy átépítésével kapcsolatos tanácsadás és szakvéleményezés tartozik ebbe a körbe. Ez a tevékenység az építési engedélyezési tervdokumentáció felülvizsgálata annak érdekében, hogy a létesítendő kémények biztonságosan vezessék el az égéstermékeket, és az ingatlanban élők gazdaságos és környezetbarát fűtési rendszert használjanak. Ezzel a vizsgálattal kiszűrhetőek a tervezési problémák, hibák, hiányosságok. Ha szükséges, korrekcióra, vagy módosításra van lehetőség. Amennyiben a tervezett műszaki megoldást a felülvizsgálat és szakvéleményezés során a kéményseprő jóváhagyja, ezzel felelősséget vállal az engedélyezési folyamat egészéért.

A jövőben az egylakásos ingatlanokban lakók nem kapnak papíralapú értesítést arról, hogy a kéményseprők mikor érkeznek. A változás az, hogy januártól a interneten,  telefonon, vagy a személyes ügyfélszolgálatokon  keresztül „előre fixálhatják” a nekik alkalmas időpontot a kéményseprési munkákra.

Az időpontfoglalási rendszer bevezetése mellett megmarad a kéményseprési munkák ingyenessége is, a tüzelőberendezés típusa alapján meghatározott időközönként.

Forrás: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Aszód településen a lakosság kéményseprője a katasztrófavédelem:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazagtóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet
Aszód településen a gazdálkodó szervezetek körében az alábbi szolgáltató(k) végez(nek) kéményseprést:
Abakémény Kft.
Agria Camino Kft.
Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.
Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Kémény Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt.
Kéményseprőipari Kft.
Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft.
Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft.
Prevent Kéményseprő Ipari és Szolgáltató Kft.

Invitel Zrt. ügyintézés

Invitel Pont Gödöllő
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 1-3.
Telefonos elérhetősége:  +36 (28) 536-596
Az ügyfélszolgálat levelezési címei
Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt.
e-mail: info@invitel.co.hu
fax: +36-28-530-540
A technikai segítség, hibabejelentő levelezési címei
Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt.
e-mail: info@invitel.co.hu
fax: +36-28-530-540
Az Invitel Zrt. ügyfélszolgálatról bővebben itt tájékozódhat

UPC Magyarország Kft. ügyintézés

Cím: 2100 Gödöllő Dózsa György út. 18.
Nyitva tartás:
Hétfő    08.00 – 18.00
Kedd – Csütörtök 09.00 – 17.00
A UPC Magyarország Kft. ügyfélszolgálatáról bővebben itt tájékozódhat

További információk

DAKÖV ügyfélszolgálat