Kezdőlap

Közlekedési támogatás munkába álláshoz

Jogosultsági feltételek

Az álláskereső részére ha az egy főre ha az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nettó minimálbér összegének 45 %-át, egyedülálló esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 55 %-át nem haladja meg, munkába állásához közlekedési támogatás nyújtható a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséghez:
a) állás interjúra való utazáshoz,
b) a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazáshoz az első hónapban, bérlet formájában.

A támogatás mértéke

A támogatás összege nem lehet több mint a lakóhely és az állásinterjú helye közötti egy oda-vissza út tömegközlekedési eszköz díja/ mint a munkahely és a lakóhely közötti tömegközlekedési eszköz egy havi bérlet díja.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Állás interjúra való utazáshoz támogatási kérelmet évente három alkalommal, munkába álláshoz történő támogatási kérelmet évente egy alkalommal lehet benyújtani.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmez ő személyi igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

A munkába járást szolgáló bérlet költségeinek megtérítése iránt irányuló kérelem a munkaadó igazolásával és a munkaszerződés bemutatásával egyidejűleg nyújtható be.

A kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolást-részletes kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Munkába álláshoz közlekedési támogatásra vonatkozó kérelem