Kezdőlap > Városháza > Hirdetőtábla > Közérdekű információk

Közérdekű információk

Felhívás valamennyi aszódi ingatlan tulajdonosának, használójának!

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XII.31.) számú köztisztaságról szóló rendelete értelmében felhívjuk a város lakóinak figyelmét, hogy ingatlanán és annak környékén (ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjedő közterületen) a fűnyírásról gondoskodni szíveskedjen. Az önkormányzat nem kevés pénzt, energiát fordít a városban a közterületeken a fűnyírásra, úgy hogy ennek központi finanszírozása lényegében megszűnt. A kommunális adó bevétel összege nem fedezi a teljes városüzemeltetési feladatokat, a parkfenntartásra, köztisztaságra közel 10 millió forint saját bevételt fordítunk, joggal várható tehát el, hogy a lakosság is kivegye részét a fűnyírásból, és takarításból.
Kiemelés a helyi rendeletből:

„4.§

(1) A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2)[7] Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, általános jellegű takarításáról, szeméttárolók kihelyezéséről az önkormányzat gondoskodik
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, kötelezettsége.
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt ingatlan előtt kiépített járdaszakasz. Járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület.
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

7.§

(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetésről – előzetes bejelentés alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos.
(5) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba bármilyen módon elhelyezni tilos.

Azért, hogy a város tiszta, rendezett legyen, az önkormányzat kénytelen – egyelőre térítés nélkül – a lakosok helyett is elvégezni a rendelet szerinti lakossági feladatokat is.

Amennyiben ezeket a lakossági feladatokat mindenki maradéktalanul elvégezné – hiszen vannak sokan olyanok is akik elvégzik – az önkormányzat sokkal hatékonyabban tudná végezni a közterületek karbantartását, zöld felület gondozását.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a fenti rendelkezéseknek folyamatosan tegyenek eleget!

Aszód, 2018. 05. 31.

Sztán István
polgármester

Várja Önt az Idősek Klubja

Aszódon 1974-től működik idősek klubja a Petőfi utcában. 1989-ben megnyitottuk lakossági kezdeményezésre a Falujárók úti Idősek Klubját ahol a lakótelep időseinek is lehetősége nyílt a társas kapcsolatokra kellemes időtöltésre. 2012ben egy Középuniós pályázat révén pedig a meglévő klubok megújulhattak és Hévízgyörkön egy újépítésű klubbot is felavathattunk.

A klubok szolgáltatásai:
• Az intézmény háromszori étkezést biztosít, amit jövedelemtől függően kedvezményes áron vehetnek igénybe.
•Mosásra és tisztálkodásra lehetőséget nyújtunk, mozgáskorlátozott klubtagjaink részére is.
•Segítséget nyújtunk az ügyeik intézésében mind a gondozónők mind a családsegítő szolgálat által, ha szükséges Jogi tanácsadásra is lehetőség van.
•Fontosnak tartjuk a lelki gondozást a problémáik megbeszélését, az állapotuk elfogadását. A pszichológus is segítséget nyújt, ha szükségét érzi a klubtag.
•Rendszeresen szervezünk szűrővizsgálatokat, influenza elleni védőoltást megkaphatják nálunk is. Rendszeres vérnyomás és vércukorméréssel, valamint egészségnevelő előadásokkal segítjük az egészségük megtartását, betegségük karbantartását, állapotuk romlásának megelőzését.
•A legfontosabb, hogy jó kedéllyel teljenek a napjaik. Minden ünnepet, névnapot, születésnapot megünneplünk, sokszor hallgatunk zenét, éneklünk közösen. Kártyázásra, tévézésre, társasjátékozásra, kézműves foglalkozásra is van lehetőség.
•Igyekszünk a városi rendezvényeken is tevékenyen részt venni, nyugdíjasainkat a közös programokba bevonni.

Aki nehezen mozog, annak lehetősége van a térítésmentes szállítás igénylésére. Rendelkezünk egy 9 személyes busszal, ami kapaszkodókkal és külön lépcsővel van ellátva így a felszállás is könnyebbé válik.

•Az elfoglalt, dolgozó családtagok, biztonságban tudhatják az idős szülőt, hozzátartozót. Nem kell attól tartaniuk, hogy otthon elesik, rosszul lesz, hiszen nálunk a napközbeni felügyeletük biztosítva van.

Szeretettel várjuk jelentkezését az idősek klubjába, ahol közösségben, örömteli módon tudják eltölteni szabadidejüket.

Ha felkeltette érdeklődését ez a pár soros bemutató, jöjjön el, tekintse meg a mindennapjainkat, beszélgessen a klubtagokkal, gondozónőkkel, vezetővel személyesen.

Varga Jánosné
intézményvezető

Tájékoztató a Bursa Hungarica pályázatok eredményéről

A 2018. évi fordulóra összesen 11 fő nyújtott be pályázatot Az érvényes pályázatot benyújtók száma: 7 fő.

Aszód  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottsága a 2017. november 30. napján tartott ülésén  6 főt részesített támogatásban, 1 fő támogatási kérelmét elutasította, mert a becsatolt dokumentumok alapján az egy főre jutó jövedelem meghaladta a 126/2017. (IX.21.) Kt. határozatban meghatározott összeget.

A 6 fő támogatott pályázó részére 4 000 Ft/fő ösztöndíj került megállapításra egy hónapra.

Eredményes tanulást kívánunk felsőfokú tanulmányaikkal összefüggésben.

A NAV internetes oldalán nyújt segítséget a biztonságos internetes vásárláshoz

A biztonságos internetes vásárláshoz nyújt segítséget a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjának új információs felülete, amelyen egyebek mellett a külföldről rendelt áruk esetében fizetendő vámokról és egyéb közterhekről tájékozódhatnak a vásárlók. :

Az adóhivatal tapasztalatai szerint egyre népszerűbb az internetes vásárlás, és folyamatosan nő az Európai Unión kívülről szállított küldemények száma is. Annak érdekében, hogy a megrendelt termékek gyorsan és biztosan célba érjenek, elengedhetetlen a pontos adminisztráció, ebben segít a NAV honlapjának új információs felülete, amely a https://www.nav.gov.hu/nav/internetes_vasarlas   linken érhető el. :

Példaként említették, hogy a honlapon olvasható információk segítségével a vásárló még a termék rendelése előtt ki tudja számolni, milyen költségekkel jár az Európai Unión kívüli országokból érkező árucikkek internetes vásárlása – írták. :

Arra is felhívták a figyelmet, hogy mielőtt valaki leadja internetes rendelését, fontos tájékozódnia az adó- és vámjogszabályokról. Alapvető információ, hogy az árut az Európai Unió területéről vagy unión kívüli országból szállítják-e. Gyakran ugyanis az Európai Unió valamely tagállamából rendelt áru gyártási, raktározási helye az unión kívüli ország, ezért amikor beérkezik az EU-ba a termék, azt vámkezeltetni kell. Ez vám- és adófizetési kötelezettséggel, valamint a postai szolgáltató adminisztrációs díjával járhat. A postaforgalomban érkező küldeményeket a Magyar Posta Zrt. kezeli – tették hozzá. :

MTI

 

Falugazdász fogadó órák

A falugazdász elérhetőségét és fogadó óráit a csatolt dokumentumban tekinthetik meg.
Falugazdász fogadó órák

Maczó Tamás  falugazdász
Gödöllői körzetközpont
2100 Gödöllő, Szabadság tér 1.
Mobil: +36 30  418 3789
E-mail:  maczo.tamas [kukac]nak.hu
Web: www.nak.hu

 

Tájékoztató az őszi, téli és tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről  a 2018/2019 tanévre

Tájékoztatás honlapra
Szülői Nyilatkozat szünidei étkezés

Tájékoztatás öntözési tilalom fennállásáról

Tájékoztatás öntözési tilalom fennállásáról Ralstoia solanacearum fertőzés miatt
Burgonyafélék öntözési tilalma