Kezdőlap > Közbiztonság > Bűnmegelőzési tájékoztató

Bűnmegelőzési tájékoztató

Kérjük ne dőljenek be a csalóknak!

Foto: www.pixabay.com

Telefonon ne adjanak ki személyes információkat!

Az elmúlt időszakban több esetben előfordult, hogy ismeretlen személyek többnyire szám kijelzés nélkül, esetenként szám kijelzéssel telefonon felhívják a sértetteket.

Közlik, hogy az egyik telefontársaság, vagy gazdasági cég által meghirdetett nyereményjátékban pénzösszeget, vagy nagyértékű tárgyat nyertek.

A csalásra irányuló telefonálás elkövetője nyájas hangon arra kéri a sértettet, hogy telefonos egyenlegfeltöltést hajtson végre, mivel ez a feltétele annak, hogy az elnyert pénzösszeg átutalható legyen a sértett bankszámlájára. A becsapott állampolgárt egy, a lakhelyéhez közeli ATM automatához irányítja, és ott az általa diktált tranzakció végrehajtására kéri.

A jóhiszemű és gyanútlan sértett, reménykedve az ígért több százezeres, de akár milliós nagyságú pénzösszeg, vagy nagyértékű tárgy elnyerésében, a felszólításnak eleget tesz és 15 ezertől akár 180 ezer forint nagyságig a csaló által diktált számsorra feltöltést hajt végre a kijelölt ATM automatánál. Ezt azonban nem követi az ígért nyeremény átadása, átutalása.

A csalók a hívott fél korosztályához igazodnak és készpénz, vagy nagy értékű márkás termékek nyereményének ígéretével próbálják azokat megtéveszteni.

Sajnos több esetben fordul elő az is, hogy ismeretlen számról érkező hívás a telefonszámla befizetésének elmaradását jelzi. Az elkövetők elmondják a hívott félnek, hogy számlája elmaradást mutat, melyet haladéktalanul rendezni kell, ellenkező esetben a szolgáltatást megszüntetik. A hívott fél ilyenkor szinte minden esetben megteszi, amit kérnek tőle, és egy megadott számlaszámra a hiányolt összeget ellenőrzés nélkül átutalja.

A rendőrség kéri, hogy a hasonló esetek elkerülésének érdekében fokozott fenntartással kezeljék a jelzett tartalmú telefonhívásokat. A csalást elkövetni szándékozó személyek utasításait ne hajtsák végre. Kérjenek egy visszahívható központi számot, és PIN kódjukat illetékteleneknek soha ne adják meg.

Amennyiben hasonló jellegű bűncselekmény áldozatává váltak, jelentkezzenek az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es “Telefontanú” zöld számán, a 107, vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Néhány bűnmegelőzési jellegű jótanács

Mit tegyenek a szülők, fiatalok, hogy ne váljanak lopás, rablás áldozatává

Egyre több diák visz magával az iskolába nagy értékű mobiltelefont, mp3-lejátszót. Napjainkban szinte versenyeznek egymással a fiatalok, hogy kinek értékesebb, kinek tud többet a mobilja, mp3-lejátszója. Iskolába menet vagy hazafelé tartva, különösen a tömegközlekedési járműveken utazóknak ajánlatos, hogy a pénztárcájukat, mobiltelefonjukat, mp3-lejátszójukat ne tartsák könnyen elérhető helyen pl.: a nadrág farzsebében vagy nyitott táskában, mert onnan könnyen eltulajdoníthatók.

Az osztályteremben ne hagyjanak a fogasra akasztott kabátokban pénzt, mobilt, egyéb értéket, mert onnan könnyen elemelhetőek. A nadrágzsebből, a táska oldalzsebéből kieső, esetleg a más által eltulajdonított értékeket a szülők nehezen pótolják, az iskolának pedig plusz munkát adnak a kereséssel kapcsolatos feladatok.

Tegyünk az erőszak ellen

– Sajnos egyre többet hallani az iskolán belüli erőszakról, amikor diákok egymást vagy tanáraikat bántalmazzák. A szakirodalom szerint az iskolai erőszak fogalmába a fizikai agresszió mellett a szóbeli, a lelki bántalmazás, a szexuális abúzus is beletartozik, ha az elkövetés helye az oktatási intézmény és/vagy, ha az elkövető és az áldozat iskolapolgárnak tekinthető. Az iskolai környezetben előforduló erőszakos cselekedetekkel legeredményesebben az iskola veheti fel a harcot, hiszen az ott dolgozó pedagógusok azok, akik a gyerekekkel közvetlen, napi kapcsolatban állnak. Tudatosítani kell a diákokban, hogy játékból, poénból vagy csak a barátok elismerésének kivívása miatt diáktársakat, tanárokat bántani, fájdalmat, sérülést okozni esetleg mástól az értékeit elvenni veszélyes és büntetendő, amiért a 14. életévüket betöltött gyerekek már akár büntetőjogi felelősséggel is tartoznak, könnyen válhatnak bűncselekmények elkövetőivé is.

– Sok fiatal tévesen úgy gondolja, hogy a közterületen lévő padnak, a játszótér hintájának, csúszdájának nincs gazdája, ezért arra nem is kell vigyázni, hiszen senki sem kérheti számon rajtuk, ha szétvernek egy padot. Ez tévedés, hiszen a rongálással okozott kárt a tulajdonos megtéríttetheti.

A trükkös lopásokról

Mindennapjaink jelenségévé vált az a fajta bűnelkövetési módszer, amikor időskorúak lakóhelyén megjelennek idegenek, majd különféle hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kéréssekkel bejutnak a lakásukba és a tulajdonos figyelmét elterelve elemelik értékeiket.

A módszer lényege:

Valamilyen ürüggyel juss be az idős házába! Ha bejutottál érd el, hogy az idős ember elővegye pénztárcáját és pénzt a rejtekhelyéről! Tereld el a figyelmét és szabadítsd meg a pénztárcájától és értékeitől! Ezt nevezzük trükkös lopásnak!

A trükköző mottója: „Ismerd meg a rejtekhelyet, ahonnan az értéket elviheted! Tereld el a figyelmet és cselekedj gyorsan”.

A trükköző módszere: Veszek bármit, hoztam visszatérítést, ajándékot bárhonnan, egyet kérek, hogy adjon vissza a 20 ezresből és adjon egy pohár vizet. Én addig az elővett, vagy a rejtekhelyre visszatett pénzt megszerzem.

Óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük be őket lakásunkba!

Ha beengedjük, mindig legyen velünk egy szomszéd, egy rokon. Amennyiben a hívatlan vendég már akaratuk ellenére belépett otthonukba, ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül. Amennyiben kellő határozottsággal lépnek fel, meghátrál, és távozni fog. A „vendégtől” mindig kérdezzék meg a nevét, írják fel a gépkocsija rendszámával együtt. Tudjuk, hogy ez nehéz, de segít a szomszéd, a rokon.

Nyugdíjasok figyelmébe!

Az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések során az elkövetők azt használják ki, hogy az idősek jószívűek, olykor hiszékenyek is, a figyelmük könnyen elterelhető, és gyakran élnek egyedül. Hasonló esetben kérjük vegyék figyelembe, hogy a biztonságunk nagymértékben növelhető megfelelő óvatossággal és körültekintéssel!

Mit tegyen, ha idegen érkezik?

Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásásba! Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor soha ne hagyja őt egyedül egyetlen pillanatra sem!

Az Önhöz becsöngető idegenekkel kapcsolatban mindig legyen óvatos! Előfordul, hogy hivatalos vagy hasonló személynek adják ki magukat.(rendőr, postás, díjbeszedő, mérőóra leolvasó) vagy házaló árusként, bajba jutott személyként segítséget kérve próbálnak bejutni a lakásokba!

Idegen kérésére ne váltson pénzt, és legyen óvatos, nehogy hamis bankjeggyel fizessenek önnek!

A besurranó tolvajok a be nem zárt ajtón, ablakon juthatnak be a lakásokba. A kertkaput, lakásajtót mindig zárja kulcsra akár otthon tartózkodik akár nem! Célszerű a földszinti ablakokra rácsot szereltetni! Otthonának kulcsát ne rejtse el, azokat mindig vigye magával!

Értékeit tartsa biztonságos helyen, ne hagyja szem előtt. ha esetleg lakásásban fizet, visszaad valakinek pénzt, ügyeljen rá, hogy az illető ne lássa, hol tartja a megtakarítását. Amennyiben a lakcímét is tartalmazó iratai mellett a lakáskulcsát is ellopták, sürgősen cseréltessen zárat otthonán!

Soha ne tartsa bankkártyája mellett a PIN kódját!

Ha ellopták a bakkártyáját, haladéktalanul tiltassa le a számláját vezető banknál, máskülönben a tolvaj hozzájuthat a pénzéhez!

Ha gyanús személyek gépkocsival érkeznek, jegyezze fel az autó rendszámát, jegyezze meg színét és típusát!

Lakásbiztonság

A bejárati ajtóra, ill. névtáblára célszerű csak a vezetéknevét kiírni. Így nem lehet következtetni arra, hogy a lakásban hányan, kik élnek.

Soha ne vallja be senkinek, hogy egyedül van!
Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt.

Növelje lakása biztonságát azzal, hogy megnehezíti a lakásbetörő bejutását (több zár/hevederzár felszerelése, házőrző, rács, riasztóberendezés)bankjeggyel fizessenek Önnek!

Ne nyisson ajtót éjszaka, ha lakásásban idegen behatolására utaló, gyanús zajt hall. Inkább tárcsázza az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es segélykérő számok egyikét, és kérjen rendőri segítséget.

Ha észlelte, hogy betörtek Önhöz, azonnal értesítse a rendőrséget! ne várjon reggelig, a helyszínt ne járkálja össze, ne változtassa meg, mert ez nagyban megnehezíti a nyomok rögzítését!

Pénzfelvételkor

Fokozottan figyeljen, ha nagyobb összeget vesz fel a bankban vagy valamelyik pénz automatánál, mert az elkövetők sok esetben kifigyelhetik, hogy kitől lophatnak. ha nagyobb összeget vesz fel, lehetőleg ne menjen egyedül!

Csak annyi pénzt hordjon magánál, amennyi feltétlenül szükséges!Lehetőleg kerülje az elhagyatott, néptelen, kivilágítatlan helyeket.

További bűnmegelőzési tanácsok

Ismerje meg szomszédait, és kölcsönösen figyeljenek egymásra, a ház, az utca és a környék biztonságára! Ha jól ismeri az Ön mellett lakókat, kérje meg őket, ha elutazik, hogy ügyeljenek a lakására, ürítsék a postaládáját!

Használják ki a közösség erejét a biztonságuk növelése érdekében!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna

Kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget a bárhonnan ingyenesen hívható 107-es, illetve a 112-es segélykérő számon.

 Számítógépünk védelme

Az internet használata során számos veszély fenyegeti a felhasználókat és számítógépeiket. Ezekkel szemben a megfelelő biztonsági intézkedésekkel és magatartási szabályok tudatos betartásával lehet védekezni. A rendőrség aktuális kiadványában ezeket a veszélyeket és az ellenük való védekezés módjait mutatjuk be.

a biztonságos internethasználatért

Újabb adathalász támadássorozat banki ügyfelek ellen

Budapest, 2017. augusztus 8. – Június óta három nagybank ügyfeleitől próbálták megszerezni bizalmas banki adataikat bűnözők, így feltételezhetően célzott adathalász-támadássorozat zajlik a hazai hitelintézetek fogyasztói ellen. A bankok sohasem kérik el ügyfeleik bizalmas adatait e-mailben, SMS-ben vagy levélben. A fogyasztóknak célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot hitelintézetükkel ilyen kísérletek esetén.

A nyár folyamán eddig három jelentős hazai bank – jelenlegi vagy korábbi – ügyfeleit érte adathalász-támadás a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) érkezett fogyasztói jelzések és piaci adatok alapján. A támadók a fogyasztók e-mail címein túl – új eszközként – SMS-üzenetekkel is adategyeztetésekre szólítják fel a címzetteket. Ők maguk is éppen arra hivatkoznak, hogy biztonsági réseket akarnak megszüntetni, illetve az ügyfelek személyes adatait és tranzakcióit kívánják megvédeni.

Az adategyeztetést a fogyasztóknak egy, az adott bank honlapjához nagyon hasonló weboldalon kellene elvégezniük, a bűnözők ezeken kérik be netbank azonosítóikat, jelszavaikat és bankszámlaszámukat. Az oldalak szövegeit – szemben egyes korábbi adathalász támadásokkal – ezúttal hibátlan magyarsággal írták, nem fordítóprogrammal készültek. Az adatok begyűjtésén túl a támadók a fogyasztók egy az adott bankok nevével kezdődő „biztonsági” alkalmazás letöltésére is utasítják, valójában azonban az ügyfelek SMS-kódjainak eltérítése érdekében.

A támadás a jelenlegi információk alapján csak bizonyos operációs rendszerű mobiltelefonokat érint. Ügyfélkár eddig nem történt, s az érintett hitelintézetek a lehető leghamarabb tájékoztatták és tájékoztatják – például honlapjaikon – ügyfeleiket a támadásról, illetve további lépések is történnek.

Mindezek alapján feltételezhető, hogy célzott támadássorozat zajlik egyes magyarországi bankoknál számlát vezető fogyasztók ellen. Nem zárható ki az sem, hogy a következő napokban az adathalászok újabb akciókat indítanak további hitelintézetek ügyfeleinél.

A magyarországi bankok soha semmilyen alkalommal nem kérik el ügyfeleik titkos adatait e-mailben, SMS-ben, vagy postai úton. Célszerű az ilyen típusú üzeneteket haladéktalanul törölni, a kapott e-mail mellékleteket pedig nem szabad megnyitni. A hiteles tájékoztatás, információkérés érdekében az ügyfélnek érdemes minél hamarabb kapcsolatba lépni (például a telefonos ügyfélszolgálatok révén vagy akár személyesen) számlavezető intézményével. Szintén haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a bankkal akkor is, ha valaki óvatlanul mégis megadta adatait az elkövető bűnözői körnek.

Magyar Nemzeti Bank