Kezdőlap

Iskolakezdési támogatás

Jogosultsági feltételek

Iskolakezdési támogatásban részesülhetnek amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, azok az alapfokú oktatásban részt vevő gyermekek, akiknek a családja az iskolakezdéssel járó költségeket szociális helyzete miatt segítség nélkül nem képes fedezni.

A törvényes képviselő kérelme alapján

a) ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
aa) a mindenkori nettó minimálbér (2022. 133.000,- Ft) összegének 60 %-át, azaz 79.800,- Ft-ot (felhívjuk a figyelmet, hogy a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 2020. július 11-től módosult,  a három- vagy több gyermeket nevelő családok esetében is szükséges jövedelem igazolás), vagy
ab) a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át, azaz 93.100,- Ft-ot vagy
b) a három- vagy több gyermeket nevelő családok esetében a mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át, vagy
c) a tartósan beteg gyermeket nevelő családok (ez esetben mindössze a tartós betegség igazolása szükséges, jövedelmet a hivatal ebben az esetben nem vizsgál)
általános iskolás Aszód városban bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Aszódón tartózkodó tanulói részére.

A kérelem benyújtási határideje a tárgyév szeptember 30. napja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a támogatás megállapításánál a jövedelemhatár a különböző családnagyságoknál a következőképpen alakul:

2 felnőtt és 1 gyermek esetén a család összjövedelme maximum 239.400,- Ft.

2 felnőtt és 2 gyermek esetén a család összjövedelme maximum 319.200,- Ft.

2 felnőtt és 3 gyermek esetén a család összjövedelme maximum 465.500,- Ft.

2 felnőtt és 4 gyermek esetén a család összjövedelme maximum 558.600,- Ft.

1 felnőtt és 1 gyermek esetén a család összjövedelme maximum 186.200,- Ft.

1 felnőtt és 2 gyermek esetén a család összjövedelme maximum 279.300,- Ft.

1 felnőtt és 3 gyermek esetén a család összjövedelme maximum 372.800,- Ft.

1 felnőtt és 4 gyermek esetén a család összjövedelme maximum 466.000,- Ft.

A támogatás mértéke

A támogatás összege tanulónként egységesen 15.000,- Ft.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A kedvezményre való jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a támogatás a megállapítást követő hónap első napától illeti meg.

Benyújtási határidő folyamatos.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

  • lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik,
  • tanulói jogviszony igazolását.

A jövedelem igazolására:

  • a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolás-részletes kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2023. (V.25) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Kérelem Iskoláztatási támogatás megállapítására