In memoriam Richly Zsolt


Richly Zsolt és édesapja, Richly Emil (www.evangelikus.hu, Richly család archívuma)

Richly Zsolt Balázs Béla-díjas érdemes és kiváló művész, grafikus, animátor és filmrendező élete több szállal is kapcsolódik Aszódhoz.

Édesapja, a soproni születésű Richly Emil, a rajz és az ábrázoló geometria tanáraként az 1937-38-as tanévben került az Evangélikus Egyház Aszódi Gimnáziumba. A Képzőművészeti Főiskolát végzett tanár gyakorló idejét a Fasori Gimnáziumban töltötte, majd az aszódi megválasztását megelőzően egy év katonai szolgálat következett. A fiatal művész a magyar akvarell-festészet történetének egyik legfényesebb ígéreteként, nagy méretű akvarell-képek alkotásával is felhívta magára a figyelmet.


Az aszódi római katolikus templom a Miskolczi-köz felől
A soproni Belváros (Forrás: AVKK PM, Richly család archívuma)

A fiatal tanár 1939-ben feleségül a szintén soproni Bedy Máriát választotta. Házasságkötésüktől Aszódon, a Hunyadi és az Arany János utca páros oldali sarkán lévő házban éltek. Életüket Zsolt fiúk 1941. március 23-i születése tette még boldogabbá. Zsolt kétéves korában, édesapját hat tanévnyi aszódi munkálkodását követően, 1943. június 15-én behívták katonának. A frontra vezényelték, ahol részt vett az erdélyi harci eseményekben, majd az 1944-es év végi Székesfehérvár környéki harcokban.
Diószegi Balázs (1914-1999) az „utolsó magyar parasztfestő”, Munkácsy- illetve Székely Bertalan-díjas művész, Kiskunhalas díszpolgára, „A doktornő csizmája” című írásában emlékezett meg a hősi halált halt barátjáról. A cikk 1993-ban a Halasi Tükör újságban jelent meg, amelynek részlete a következő:

„Hallgatom az orvosomat. Tekintetem a csizmájára esik. Nézegetem. Hirtelen feltör bennem egy történet. Richly Emil kollégám története. Rengeteget mesélt menyasszonya fekete csizmájáról. Bennem maradtak ezek az impressziók. Emil egész élete elvonul előttem. Nagyon tragikus volt. Jó barátok voltunk. Közeledett a háború. Egyszer azt mondta:
– Tudod, ha kitör a háború, biztosan elesem.

– Miért? – kérdeztem.
– Nem hagyom cserben a katonáimat.

Emil kiváló ember volt. Jószívű, becsületes, segítőkész. Tragikus jövendölése mélyen belém vésődött. Kitört a háború. Emil, mint szakaszparancsnok részt vett a székesfehérvári ellentámadásban. Bokalövést kapott. Kórházba került. Jöttek az oroszok. Minden sebesült katonát agyonlőttek, őt is. …”

Emil tartalékos főhadnagyot négy beosztott katonájával együtt jeltelen sírba temették. A Fehérvári Hírek, 1947. november 15-én megjelent számában közölte holttá nyilvánításának hírét. Özvegye felkutatta és a soproni evangélikus temetőben méltóképpen eltemettette.


A hadisirok.hu kartonlapja Richly Emilről (www.hadisirok.hu)
Richly Emil sírja Sopronban (Fotó: AT)

Miután az aszódi házukat a front idején találat érte, s a festmények java is megsemmisült, az édesapját elvesztő gyermekkel édesanyja hazaköltözött Sopronba, ahol tanítónőként dolgozott tovább. Zsolt sokat időzött nagyapja cukrászüzletében, akinek testvére az 1919-es kommün elől Bécsbe menekült, s magányos festőművészként akkortájt Párizsi kisgalériákban mutatkozott be. Később jó barátságba kerültek.
Richly Emil özvegye, tíz év gyászt követően, 1954-ben feleségül ment az orsovai születésű Gáspárdy Sándor festőművészhez. A Gáspárdy-család a román megszállás elől, 1918-ban menekült a Balaton mellé. A jogi diplomát is szerzett kiváló művész élete szintén regénybe illő. Richly Zsolt nevelőapját, a hozzá hasonlóan grafikussá vált testvérének édesapját, 1986. március 2-án kapuvári tárlatának megnyitóján érte a halál.
Zsolt a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett. Gimnáziumi évei alatt folyamatosan rajzolt, az alapokra Ágoston Ernő és Soproni Horváth József tanította meg a szabad rajziskolában, azaz a rajzszakkörben. Rajzait elküldte Burbankba, s hihetetlen, de a Disney-filmstúdió válaszlolt neki, mellékletként pedig küldött egy albumot a rajzfilmkészítésről. „Döntöttem – írta a Napút 2010. évfolyama 10. számában megjelent visszaemlékezésében –, rajzfilmes leszek.”

Csernák Tibor és Szabó Szabolcs, a család barátai, segítették pályája kezdetén. Először a kirakatrendező-dekoratőr szakmát sajátította el. Itt ismerkedett meg leendő feleségével, akitől két gyermekük született. Az Iparművészeti Főiskolát 1961-ben kezdte el, s 1966-ban elkészült diplomamunkájáról, az „Indiában” című József Attila versadaptációról már több újság cikkezett. Tanulmányait követően a Pannónia Filmstúdióban helyezkedett el, Macskássy Gyula sorozatfilmjéhez került hátteresnek, de saját filmeken is dolgozott. Nyugdíjba vonulásáig negyedévszázadon keresztül alkotott. Gyermekek generációinak szereztek örömet filmjei, mint a „Kockásfülű nyúl” vagy a „Kíváncsi Fáncsi” kalandjai, de marandandó emlék mindannyiunk számára „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” és a „Ludas Matyi” is. Életműve amilyen színes, egyben olyan gazdag is. Főiskolásként a Kisdobos újságnak rajzolt címlapokat, majd utolsó nagy műveként a zsámbéki Lackfi János költő és dr. Fabinyi Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökének felkérésére „Luther Márton” életét bemutató, tizenhárom részes rajzfilmét készítette el.


A Kisdobos egyik 1962-es címlapja (www.arcanum.hu)
Egy kép a Luther filmből (www.evangelikus.hu)

Követte szülei pedagógusi pályáját is. A Magyar Iparművészeti Főiskola animációs oktatásába 1987-ben kapcsolódott be. Oktatói, alkotói tevékenysége elismeréséül, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora, Richly Zsoltnak 2008. novemberében Címzetes Egyetemi Tanár címet adományozott.

Emilnek 2003-ben, Richly Zsoltnak 2004-ben az aszódi Petőfi Múzeum kiállítást rendezett. A Morpheusz Galériája elnevezésű kiállítást, az aszódi Podmaniczky-kastély János-szárnyában 2012-ben rendeztem. A tárlaton a Podmaniczky-család, az aszódi és az Aszódhoz kötődő 53 művész között Richly Zsolt munkáit is láthattuk. Aszód Város Önkormányzata 2012-ben parkot nevezett el Richly Emilről. A Luther Mártonról készített filmjét Richly Zsolt az Aszódi Petőfi Evangélikus Gimnázium diákjaival és tanáraival együtt nézte meg. Akkor járt utoljára Aszódon. Néhány hónappal 79. születésnapja előtt, 2020. január 24-én, örökre elhagyott minket.

A Richly család életművét, meggyőződéssel állíthatjuk példakéként hazánk következő generációi elé.

Richly Zsolt és Kutas László a 2012-es Morpheusz Galéria megnyitóján
Richly Zsolt munkái az aszódi Podmaniczky-kastélyban (Fotó: at)

Asztalos Tamás