Kezdőlap

Helyi iparűzési adó

Teendők az önkormányzati adóhatóság felé

  • a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül kell bejelentkezni az iparűzési adó alá,
  • adóbevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az adót egyidejűleg megfizetni – Aszód Város Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00273855-00100001 számú iparűzési adó beszedési számlájára -, illetőleg ettől az időponttól igényelhető vissza (a bevallás „G” jelű betétlapján) a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözete,
  • adóelőleg fizetési kötelezettségét az adózó önadózás útján teljesíti az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig,
  • a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésre kötelezett adózónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie és a rendszeresített nyomtatványon bevallást tenni.

A 2016. évi adóbevallást 2017. május 31-ig kell benyújtani illetőleg, az adókülönbözetet ezen időpontig kell a megfizetni a 12001008-00273855-00100001 számú iparűzési adó befizetési számlára.

A kimutatott adótúlfizetés összegét ettől az időponttól lehet visszaigényelni, a bevallás „G” jelű betétlapján. Ezen a nyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy más adóhatóságnál (pl.NAV) van-e esedékessé vált köztartozása.

2017. első félévi előlegfizetési határidő 2017. március 15.

Az adó mértéke: (22/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet)
2. § (1) bekezdés: Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000-Ft.

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (Htv.) 41 §-ának előlegfizetési időszakra vonatkozó rendelkezése szerint: az adóelőlege(ke)t az adózónak kell megállapítania, bevallania.
A benyújtott bevallások végrehajtható okiratnak minősülnek.

A magánszemély adózó csekken vagy átutalással, míg a bankszámla nyitására kötelezett adózók kizárólag banki átutalással teljesíthetik befizetéseiket az adószámuk pontos megjelölésével.

Felhívjuk az adózók figyelmét a hiányosan kitöltött nyomtatványok akadályozzák a bevallások feldolgozását, ezért kérjük azok pontos kitöltését, kiemelt figyelemmel a VIII. pontra: „Adóelőleg bevallás” adatszolgáltatására. (Kitöltése kötelező még abban az esetben is ha annak értéke „0”). A bevallás aláírás nélkül nem érvényes!

Amennyiben az adózó saját ügyében nem kíván személyesen eljárni, abban az esetben törvényes képviselő, képviseleti joggal rendelkező személy is képviselheti meghatalmazás vagy megbízás bemutatásával, átadásával.

  • Előlegfizetés (kitöltése a bevallási nyomtatványon)
    Első előlegrészlet esedékessége: 2017. szeptember 15. ( összege : 2016. évi adó és a 2017. március 15-ig esedékessé vált adóelőleg pozitív különbözete)
  • Második előlegrészlet esedékessége: 2018. március 15. ( összege általános esetben a 2016. évi adó fele)

Tájékoztatatjuk adózóinkat, hogy az Art 31§. (12) bekezdése szerint az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. Az Art 172.§ (1) bekezdése, ill. 172. (7) bekezdése alapján magányszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben bevallási kötelezettségét nem teljesíti.

Az önkormányzati adóhatóság adó bejelentésére, bevallására nyomtatványt biztosít, mely a www.aszod.hu honlapon megtalálható.

A befizetés módja átutalással 12001008-00273855-00100001 számlaszámra teljesíthető.

A bevallást postai úton vagy személyesen tudja eljuttatni hivatalunkhoz, illetve 2016. adóévtől lehetőség van elektronikus úton, az állami adóhatóságon keresztül, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával is teljesíteni a bevallási kötelezettséget. Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi. Az állami adóhatósághoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. Függetlenül attól, hogy az adóalany a helyi iparűzési adó bevallását az állami adóhatóság részére nyújtotta be elektronikus úton, az Art. 82. §-ának (1) bekezdése értelmében helyi adóügyben az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata (képviselő-testülete) – rendeletével – a helyi adót bevezette.

Amennyiben a bevallás kitöltése során további segítségre van szüksége az Adóiroda munkatársai, ügyfélfogadási időben készséggel állnak a rendelkezésére.

Kapcsolódó Jogszabályok

Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi iparűzési adóról szóló 22/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézési határidő: 30 nap

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
Adócsoport

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon+36 28 500-681
Fax+36 28 400-575
Emailaszod.titkarsag@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12.30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00

Letölthető dokumentumok