Helyi Építési Szabályzat módosítása

Tisztelt Lakosság!

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019-ben alkotta meg Aszód Város helyi építési szabályzatáról szóló 10/2019 (V.7.) rendeletét (továbbiakban: HÉSZ). A HÉSZ alkalmazása során kisebb hibákat tapasztaltunk, valamint a tervezett fejlesztések megvalósításához a rendelet eseti módosítása is szükséges.

A rendelet módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében társadalmi egyeztetés előz meg. A koronavírus járvány terjedésére tekintettel, a vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a rendelet-tervezet véleményezése kizárólag elektronikus úton történik.

A felhívás mellékletében megtalálható a HÉSZ hibajavításának és eseti módosításának tervezete, mellyel kapcsolatban véleményüket elektronikusan küldhetik meg 2020. augusztus 9-én éjfélig a foepitesz@aszod.hu email címre.

A tervezet itt megtekinthető:

Aszód_HÉSZ_mód1 Partnerségi egyeztetés anyaga_
SZT_ 2
Aszód_HÉSZ_mód2 Partnerségi egyeztetés anyaga
SZT_ 1_B
_SZT_ 2

Tisztelettel

                                          Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

                                                           polgármester