Házhoz menő rendszerű lomtalanítás

Tisztelt Aszódiak!

A Zöld Híd B.l.G.G. Nonprofit Kft. 2019. évtől bevezeti a házhoz menő rendszerű lomtalanítást. Alább közöljük a A Zöld Híd B.l.G.G. Nonprofit Kft. erre vonatkozó tájékoztatóját.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék mennyiség lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére.

A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, lakossági igénybejelentés alapján előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást. A beérkező igények feldolgozása és azok sikeres teljesítése érdekében 2019-ben négy ütemben végezzük településeink lomtalanítását.

Az igénybejelentés feltételei:

– Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött,aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.

FONTOS! Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településére vonatkozó “lomtalanítási igények leadása” időpontjában adhatja le.

Aszód esetében a lomtalanítási igények leadása : 2019. március 18. – 2019. április 30. között
a lomtalanítás várható időpontja: 2019. április 1. – május 31. között

Ettől eltérő igénybejelentést nem áll módunkban fogadni.

Az igénybejelentés történhet:

• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján)

• +36-28/561-200 ügyfélszolgálati telefonszámon (azonosítás ügyfélszám alapján)

• a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, melyet a lomtalanitas@zoldhid.hu email címre kérjük megküldeni.

(KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igénylő lapok kerülnek feldolgozásra, visszaigazolásra)

A lomtalanítás folyamata:

1. Lomtalanítási igény benyújtása

2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható időpontját

3. A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált címen. Kollégáink max. 5 perc várakozás után távoznak a helyszínről

4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, melyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek (HT. 40 § 3. bekezdés alapján)

5. Ügyfelünk aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. A megkeresés beérkezését követően erőforrásunkhoz igazított, optimális begyűjtési terv készül, majd visszajelzünk a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az általunk visszaigazolt napon Kollégáink az ön által megjelölt címen fognak jelentkezni.

Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén, megbízottja is jogosult átadni a közszolgáltató részére a lomhulladékokat.

Lomnak minősül, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

Lomtalanításkor átadható hulladékok:

• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt,
mozgatható állapotban

• egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben

• szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű

• műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok

• KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok (háztartásonként max. 4 db)

A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

Társasházak esetén: A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lomtalanítást a szolgáltató évente egy alkalommal biztosítja úgy, hogy annak időpontját a közös képviselő a szolgáltatóval együtt határozza meg. A társasház, lakásszövetkezet, valamint többlakásos ingatlan képviseletére a házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása során KIZÁRÓLAG a közös képviselő jogosult, aki köteles a lomtalanítás feltételeinek teljesülése érdekében az ingatlanhasználó kötelezettségeinek teljesítésére. A közös képviselő felelőssége, hogy a lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon.

Akadályoztatása esetén megbízottja vesz részt, melyről előzetesen írásban tájékoztatja Társaságunkat név, cím és telefonos elérhetőség megadásával.

Társasházi lomtalanítási igényt a Közös képviselő nyújthat be társaságunk felé.

Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges!

A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési bírság kiszabásával jár.

A közterületre kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!

2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+36 28 561-200
lomtalanitas@zoldhid.hu
www.zoldhid.hu