Házhoz menő rendszerű lomtalanítás

Tisztelt Aszódiak!

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 2020-ban folytatja a tavaly bevezetett, házhoz menő rendszerű lomtalanítást. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladékmennyiségig lomtalanítási szolgáltatás
igénybevételére. A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében lakossági igénybejelentés alapján, előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást.

Az igénybejelentés feltételei:

– IIgénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be..

Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településére vonatkozó „lomtalanítási igények leadása” időpontjában adhatja le, melynek ütemezését mellékletünk tartalmazza. Ettől eltérő, más településről érkező igénybejelentést nem áll módunkban fogadni!

Aszód esetében a lomtalanítási igények leadása: 2020. Március 9. – 2020. Április 30. között
a lomtalanítás várható időpontja: 2020. Április 1. – Május 31. között

Az igénybejelentés történhet:

• a https://www.zoldhid.hu/ weblapon található „Lomtalanítás” gombra kattintva,és az ott található elektronikus űrlap kitöltésével

• +36-28/561-200 ügyfélszolgálati telefonszámon (azonosítás ügyfélszám alapján)

• a honlapunkról letölthető formanyomtatvány segítségével, amelyet postai úton (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. utca 69.) vagy a lomtalanitas@zoldhid.hu e-mail címre kérjük megküldeni. (KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igénylő lapok kerülnek  feldolgozásra, visszaigazolásra).

A lomtalanítás folyamata:

1. Lomtalanítási igény benyújtása

2. A Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát és annak várható időpontját.E-mailen, illetve honlapon keresztüli jelentkezés esetén a megadott e-mail címre 24 órán belül automatikus válaszüzenetet kap. Amennyiben ez nem érkezik meg, úgy ellenőrizze, helyesen írta-e be mind a saját, mind a szolgáltató e-mail címét, vagy hogy az üzenet nem került be a levélszemét/spam mappába

3. A visszaigazolt dátumon és a megadott időpontban a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált címen. Kollégáink legfeljebb 5 perc várakozás után – amely idő nem vonatkozik a rakodásra – távoznak a helyszínről. Amennyiben az ingatlanhasználó vagy megbízottja nem jelenik meg a helyszínen, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, új időpont egyeztetése már nem lehetséges.

4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, amelyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek (HT. 40 § 3. bekezdés alapján).

5. Ügyfelünk aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. A megkeresés beérkezését követően – erőforrásainkhoz igazított – optimális begyűjtési terv készül, majd a lomtalanítás teljesítése előtti héten visszajelzünk a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az általunk visszaigazolt napon kollégáink az igénylésben megjelölt címen jelentkeznek. Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén megbízottja is jogosult átadni a közszolgáltató részére a lomhulladékokat.

Lomnak minősül, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

Lomtalanításkor átadható hulladékok:

• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt, mozgatható állapotban

• egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben

• szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű

• műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok

• KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok (háztartásonként max. 4 db)

A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

A lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

  • vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási)
  • zöldhulladék
  • szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladék
  • veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, fénycső, elem, akkumulátor)
  • hungarocell, fáradt olaj, tintapatron
  • inért hulladék (építési törmelék, bontásból származó anyag, csempe, járólap)
  • nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép stb.)
  • elektronikai hulladék (begyűjtése egyedi szervezés alapján fog történni)

Társasházak esetén: A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lomtalanítást a szolgáltató évente egy alkalommal biztosítja úgy, hogy annak időpontját a közös képviselő a szolgáltatóval együtt határozza meg. A társasház, lakásszövetkezet, valamint többlakásos ingatlan képviseletére a házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása során KIZÁRÓLAG a közös képviselő jogosult, aki köteles a lomtalanítás feltételeinek teljesülése érdekében az ingatlanhasználó kötelezettségeinek teljesítésére. A közös képviselő felelőssége, hogy a lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon. Akadályoztatása esetén megbízottja vesz részt, melyről előzetesen írásban tájékoztatja Társaságunkat név, cím és telefonos elérhetőség megadásával. Társasházi lomtalanítási igényt a Közös képviselő nyújthat be társaságunk felé.

Akadályoztatása esetén megbízottja vesz részt, melyről előzetesen írásban tájékoztatja Társaságunkat név, cím és telefonos elérhetőség megadásával.

Társasházi lomtalanítási igényt a Közös képviselő nyújthat be társaságunk felé.

Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges!

A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési bírság kiszabásával jár.

A közterületre kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!

2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+36 28 561-200
lomtalanitas@zoldhid.hu
www.zoldhid.hu