Kezdőlap

Házassági névviselési forma módosítása

Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár az anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli. A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.

A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – a Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Ki jogosult az eljárásra?

Az érintett, aki házassági nevet visel. Csak szermélyes ügyintézésre van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező adatai:

 • házassági név,
 • születési név, helye, ideje,
 • személyazonosságot igazoló okmány adatai,
 • állampolgárságát igazoló okmány adatai,
 • házasságkötésének helye, ideje,
 • házastársa házassági és születési neve,
 • milyen névre kívánja módosítani.

Amennyiben kérelmező más helyen adja be, mint a házasságkötés helye, akkor be kell nyújtania a házassági anyakönyvi kivonatot, amely igazolja, hogy hol és mikor kötötte a házasságot.

Milyen iratok szükségesek?

 • Személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély és lakcímigazolvány).
 • Születési anyakönyvi kivonat.
 • Házassági anyakönyvi kivonat (születési anyakönyvi kivonat nem szükséges).

Hol intézhetem el?

A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető.  Amennyiben a kérelmező más helyen adja be, mint a házasságkötés helye, akkor be kell nyújtania a házassági anyakönyvi kivonatot, amely igazolja, hogy hol és mikor kötötte a házasságot.

Ügyintézés határideje 21 nap

Mi a különbség a házassági névviselési forma és a házassági névváltoztatás között?

 • Házassági névviselési forma módosítása: a házassági anyakönyvbe bejegyzett névviselési forma módosítása a névviselési formákra vonatkozó szabályai szerint a házasság fennállása alatt vagy megszűnése után anyakönyvi eljárásban.
 • Házassági névváltoztatás: a házassági név korrekciójára irányuló névváltoztatási eljárás a házasság megszűnése után, melyet az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter folytat le.

Hányszor módosítható a házassági névviselési forma?

A házassági névviselési forma korlátlan alkalommal módosítható.

Hol kell benyújtani a kérelmet?

A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a kérelem a bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető.

Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott  jogszabályok

–        Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) és az anyakönyvezési feladtok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet. (Ar.)
–        A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK.)
–        A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (Nmjtv)
–        A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
–        Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
–        A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.), valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
Az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
–        A bejegyzett élettársai kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (Bét.)
–        A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény és a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
–        A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal

Cím2170 Aszód, Szabadság tér 9., I. em. 33. ajtó

Ügyintézők elérhetősége

NévDani Annamária
Telefon+36 30 999-1175
Emailannamaria.dani@aszod.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő08:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00
KeddNincs ügyfélfogadás
Szerda08:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00
CsütörtökNincs ügyfélfogadás
Péntek08:00 - 12:00