H I R D E T M É N Y

Magyarország Kormánya 2020. november 3-án  a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  A  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet 90 napra megosszabbította.

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, mint Aszód Város Önkormányzat Polgármestere az alábbiak szerint rendelkezem:

Elrendelem,  hogy 

 AZ ASZÓDI VÁROSI PIACON  és

 AZ ASZÓDI TEMETŐBEN

a járványveszély enyhítésének érdekében – a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével – MINDENKI KÖTELES MASZKOT  VISELNI  OLYAN MÓDON, HOGY AZ AZ ORROT ÉS A SZÁJAT FOLYAMATOSAN ELFEDJE.

Jelen rendelkezés 2020. november 11-én lép hatályba és további intézkedésig hatályos.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

Aszód Város Polgármestere