Kezdőlap

Gyermekétkeztetési kedvezmény

Jogosultsági feltételek

Aszódon bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek jogán igényelheti a a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy más törvényes képviselője, ha a gyermek alapfokú oktatási intézményében tanul, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult.

A támogatás mértéke

A gyermekétkeztetés személyi térítési díjából egy nevelési- vagy tanévre, amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult a gyermeket gyermekétkeztetési kedvezményben (a továbbiakban: kedvezmény) részesti az alábbiak szerint.

Ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a) a mindenkori nettó minimálbér összegének 70 %-át, azaz 77.925,- Ft-ot úgy a fizetendő étkezési személyi térítési díj 25 %-ának megfelelő
b) a mindenkori nettó minimálbér összegének 60 %-át, azaz 66.795,- Ft-ot úgy a fizetendő étkezési személyi térítési díj 50 %-ának megfelelő mértékű étkezési támogatást állapít meg.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A kedvezményre való jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a támogatás a megállapítást követő hónap első napától illeti meg.

Benyújtási határidő folyamatos.

Ügyintézési határidő:  nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

A jövedelem igazolására

  • a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolás-részletes kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány
  • Aszódi lakóhely igazolása,
  • Óvodalátogatási, iskolalátogatási igazolás.

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2023. (V.25.) önkormányzati rendelet

Ügyintézés helye

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Gyermeketkeztetesi tamogatas nyomtatvany