Kezdőlap

Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás

Jogosultsági feltételek

Az aszódi állandó bejelentett lakóhelyén (kizárólag, akkor, ha életvitelszerűen is Aszódon él) a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő kapja akinek a gyermeke 2015. január 1-jén vagy azt követően született.

A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

A támogatás mértéke

A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként egyszeri pénzbeli 15.000,- Ft juttatás .

Ügyindítás

Igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak körét a helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján kerül megállapításra.
Átadása minden év májusában történik.

Ügyintézési határidő:  nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2023 (V.25.) önkormányzati rendelet

Ügyintézés helye

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu