Fogyatékos gyermek családjának nyújtott támogatás

Jogosultsági feltételek

Átruházott hatáskörben, a helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében a Polgármester tele-pülési támogatást állapíthat meg annak a fogyatékos gyermeket nevelő családnak, ahol a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, vagy az autizmussal élő gyermek  a tizennyolcadik életévét nem töltötte be,  korai fejlesztése, vagy Sajátos Nevelési Igénye integrált óvodai, iskolai vagy speciális,  gyógypedagógiai intézményben  valósul meg.

A támogatás mértéke

A települési támogatás összege gyermekenként legfeljebb 150.000,- Ft/év. A támogatásra való jogosultság megállapítása  esetén  a jogosultat a támogatás a megállapítást követő hónap  első napjától illeti meg.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Titkársági Osztályán- az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékeltek

A fogyatékosság tényét és a korai fejlesztés, vagy sajátos óvodai vagy iskolai  nevelés megvalósulását a kérelmezőnek igazolnia kell a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat ( Hallás-, Látás-, Mozgásvizsgáló) Szakértői Bizottsága, vagy a Pest  Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága, vagy a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye igazolásával.

A kérelemhez csatolni kell továbbá  a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Aszódon lakik, továbbá az intézményi jogviszony igazolását.

Vonatkozó jogszabályok

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2023. (V.25) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés

Aszódi Polgármesteri Hivatal
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
I.em. 31.ajtó

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve

Kissné Ruzsom Szilvia

Ügyintéző elérhetősége

Tel: 28/500-691
e-mail: szilvia.ruzsom@aszod.hu

Letölthető nyomtatvány

Fogyatékos gyermek családjának támogatása kérelem nyomtatvány